• Ontwikkeling Körsnas terrein

  11 oktober − Voor de zomer vakantie vroegen we uw mening over de ondergrondse parkeer mogelijkheden van het Körsnas terrein. We hebben gemerkt aan de hoeveelheid reacties dat dit onderwerp enorm leeft onder de Edammer bevolking. De meningen en suggesties waren zeer divers, maar de meerderheid stond positief tegenover meer ondergrondse parkeerplekken dan nodig zijn voor alleen de nieuwe bewoners van het Körsnas terrein. Een veel gehoord voor argument was dat het ervoor kan zorgen dat Edam autoluwer kan worden. En een veel gehoord tegen argument, van vooral omwonenden, is de angst voor een grote toename van verkeersbewegingen rondom het terrein. Lees verder

 • VVD wil kwaliteitshoreca op Europaplein, geen fastfood of take-away

  19 september − Al jaren was het Europaplein onderwerp van discussie. Sinds de trammetjes niet meer rijden in het gebied waar eerst het station van Volendam gevestigd was, is er aan het gebied weinig meer gedaan. Het kale, grijze centrum met de vele autobewegingen en het totale gebrek aan uitstraling is voor veel bewoners, ondernemers en dorpsgenoten daarom een doorn in het oog. Lees verder

 • In memoriam: Johannes van der Wal

  26 juli − Op donderdag 20 juli 2017 is onze voorzitter van het lokale netwerk Edam-Volendam-Beemster Johannes van der Wal op 50-jarige leeftijd zeer plotseling overleden aan een zware hartinfarct. Voor ons kwam dit bericht als een donderslag bij heldere hemel: Johannes was vanaf het begin de actieve en stille kracht achter de recente totstandkoming van het lokale netwerk VVD Edam-Volendam-Beemster. Lees verder

 • Ondergrondse Parkeergarage Baandervesting: nu of nooit!

  26 juli − Dit is het moment om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om een groot probleem in een historisch kern voor generaties op te lossen. Laat uw stem horen en geef uw mening door aan ons via de contact mogelijkheden. Wij weten zeker dat de grote zwijgende meerderheid van deze gemeente verder kijkt dan zijn eigen achtertuin. Lees verder

 • Productieve bijeenkomst met inwoners over Verkeersplan Edam-Volendam

  29 juni − Dinsdagavond vond het tweede atelier plaats voor het Verkeersplan Edam-Volendam in Pop- en Cultuurhuis PX. Meer dan dertig aanwezigen gaven aan welke concrete maatregelen nodig zijn om de doelen uit de eerste werksessie te kunnen bereiken. Daarna is door de deelnemers aangegeven welke maatregelen zij goed of minder goed vinden. Lees verder

 • VVD opgelucht door uitstel dijkversterkingen

  24 juni − De VVD Edam-Volendam is verheugd dat minister Schultz van Haegen de grote cultuurhistorische waarde van de huidige Markermeerdijk onderschrijft en het eens is met uitstel van de opleverdatum. Door uitstel kan nader onderzoek gedaan worden naar alternatieve methoden van de dijkversterking, zodat de dijk minder ingrijpend wordt aangetast. Lees verder

 • Kansen in ontwikkeling centrum Edam

  14 juni − Een divers aanbod van horeca en detailhandel in het centrum van Edam is aantrekkelijk voor het winkelend, recreatief en toeristisch publiek. Na de opkomst van de supermarkten is het aanbod in de kleine kernen flink afgenomen. De financiële crisis heeft hier recentelijk ook nog eens extra aan bijgedragen. Lees verder

 • Nieuwe maatregelen die doorstroming N247 verbeteren

  31 mei − De VVD Edam-Volendam is blij dat 80 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de doorstroming op de N247 aan te pakken. Zijn we er dan? “Nee, zeker niet maar er wordt hard gewerkt om de overlast terug te dringen en toekomstige problemen te voorkomen”, aldus VVD’ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij. Beiden hebben namens de gemeente Edam-Volendam zitting in de Regioraad van de Vervoerregio. Lees verder

 • Veel betrokkenheid bij aanpak oude kom Volendam en herinrichting Europaplein

  31 mei − De herinrichtingsplannen rondom het Europaplein spelen al jaren. Maar sinds 2016 wordt het eensgezind opgepakt door een nieuwe coalitie. De uitvoering komt steeds dichterbij. Waar in 2015 de plannen vorm kregen en in 2016 werd besloten dat horeca en terrassen mogelijk en wenselijk zijn, wordt 2017 het jaar waarin samen de puntjes op de i komen en de uitvoering start! Lees verder

 • VVD Edam-Volendam verbijsterd over plannen buitendijks moeras

  10 april − De plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om tussen Warder en Edam de bestaande dijk af te graven en de eis van de Provincie NH om “als compensatie” buitendijks een voorland met moeras aan te leggen, zijn ondoordacht. Lees verder

 • VVD is blij met inbreng inwoners: Verbeteringen worden merkbaar

  09 april − Een betere dienstverlening en grotere betrokkenheid van burgers, participatie met een duur woord, zijn belangrijke speerpunten voor de VVD. Naast de dingen die goed gaan, zijn het vaak ontevreden mensen die zich laten horen. En in hun verhalen zit wel een rode draad. Niet zelden was men overvallen door besluitvorming, had men geen invloed kunnen maar wel willen hebben en duurde de afhandeling te lang. Dat zijn zaken waar de gemeente mee aan de slag is gegaan. Lees verder

 • Edam-Volendam bedankt voor uw steun en een fantastisch resultaat

  16 maart − VVD Edam-Volendam bedankt alle kiezers voor de zeer hoge opkomst in de gemeente en de stemmers op de VVD in het bijzonder voor hun steun. Lees verder

 • Kamerlid Barbara Visser (VVD) op bezoek in Volendam: “Ik zie mensen hier als doorzetters”

  12 maart − Ik ken de mensen hier als doorzetters, die niet bij de pakken neerzitten als het even tegenzit, maar verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft de VVD de afgelopen jaren ook gedaan met maatregelen die voor iedereen voelbaar zijn geweest. Maar hierdoor hebben we Nederland, samen met de mensen in het land, wel uit de crisis gehaald. Als een schip op zee in de problemen komt dan loods je die weer veilig de haven in. Dat is waar de VVD voor staat: problemen oplossen! De PVV heeft laten zien problemen juist liever uit de weg te gaan. Lees verder

 • Onsmakelijk dat inwoners Volendam worden neergezet als ‘Hitlers’

  22 februari − Vanochtend verscheen in de Volkskrant deze prent bijna pagina groot waarop een Volendams gezin in traditioneel kostuum te zien was. Op de gezichten van de gezinsleden in traditionele kledij heeft de cartoonist een Hitlergezicht geplakt. Hiermee worden al onze inwoners weggezet als fascisten en dat is niet bepaald normaal. Lees verder

 • Taart voor wijkraad Oude Kom Volendam

  13 februari − De pro­vin­ci­a­le VVD-af­de­ling heeft gis­te­ren een taar­t uit­ge­reikt aan de wijk­raad Oude Kom in Vo­len­dam. De pas op­ge­rich­te wijk­raad Oude Kom is aan­spreek­punt en be­lan­gen­be­har­ti­ger van buurt­be­wo­ners. Lees verder

 • Laat de kleuren van onze regio niet verloren gaan!

  28 januari − Het bericht van de bezuinigingsoperatie bij de regionale kranten is ingeslagen als een bom! Een kwart van de journalisten bij het Noord Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leids Dagblad en de Gooi-en Eemlander zou worden ontslagen en eventueel zullen kantoren gaan sluiten. Lees verder

 • VVD steunt ontwikkeling Lange Weeren

  27 januari − De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. Tijdens de coalitiebesprekingen eind 2015 is dit onderwerp uitvoerig besproken. Bouw van zoveel mogelijk woningen is geen doel op zich. Uitgaande van met name lokale nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen en op vraaggericht bouwen zodat deze woningen een aanvulling vormen op de bestaande woningvoorraad (sociaal en duur) en de ontwikkeling van de Lange Weeren aansluit op lopende projecten zoals de Broeckgouw. Lees verder

 • Volendammers toch ook welkom op Amsterdam-CS

  07 december − EBS lijkt wel gevoelig voor de bezwaren uit Edam-Volendam en van de Reizigersadviesraad. Ze hebben in het definitieve vervoerplan verschillende varianten bekeken en gewogen. Voor onze omliggende gemeentes zijn de varianten teveel afwijkend van de 70/30 verdeling, waardoor EBS bij haar vervoerplan blijft. Maar voor onze gemeente geeft de variant waar de 316 ‘gewoon’ naar CS rijdt en de Toeristenbus (816) vervalt, een verdeling van 65/35. Als het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam akkoord gaat met dit alternatief, dan is de VVD tevreden over het behaalde resultaat. Dan kunnen scholieren en werkenden uit Volendam ook een keuze maken…..of naar Noord of rechtstreeks naar CS. Lees verder

 • Licht in de duisternis

  23 november − En toen was er licht. De coalitie gaat aan de slag met het vernieuwen van onze openbare verlichting. En dat is hard nodig ook, want veel masten en lampen zijn in matige staat. Goed onderhoud heeft te lang niet plaatsgevonden. Veel oude lampen in onze gemeente kosten ontzettend veel energie, zijn vaak niet meer te verkrijgen en zijn duur om te onderhouden. De VVD vindt het daarom belangrijk dat we het nu eens in één keer goed gaan doen. Lees verder

 • Minder straatvuil, beter onderhoud en problemen aanpakken

  04 november − De economische tegenwind lijkt te gaan liggen. De gemeente merkt dat ook. En dus hoeft er niet meer alleen bezuinigd te worden, maar kan ook weer worden gekeken naar optimalisatie van het leefgenot voor inwoners van onze mooie en groter geworden gemeente Edam-Volendam. Lees verder