• VVD Edam-Volendam verbijsterd over plannen buitendijks moeras

  10 april − De plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om tussen Warder en Edam de bestaande dijk af te graven en de eis van de Provincie NH om “als compensatie” buitendijks een voorland met moeras aan te leggen, zijn ondoordacht. Lees verder

 • VVD is blij met inbreng inwoners: Verbeteringen worden merkbaar

  09 april − Een betere dienstverlening en grotere betrokkenheid van burgers, participatie met een duur woord, zijn belangrijke speerpunten voor de VVD. Naast de dingen die goed gaan, zijn het vaak ontevreden mensen die zich laten horen. En in hun verhalen zit wel een rode draad. Niet zelden was men overvallen door besluitvorming, had men geen invloed kunnen maar wel willen hebben en duurde de afhandeling te lang. Dat zijn zaken waar de gemeente mee aan de slag is gegaan. Lees verder

 • Edam-Volendam bedankt voor uw steun en een fantastisch resultaat

  16 maart − VVD Edam-Volendam bedankt alle kiezers voor de zeer hoge opkomst in de gemeente en de stemmers op de VVD in het bijzonder voor hun steun. Lees verder

 • Kamerlid Barbara Visser (VVD) op bezoek in Volendam: “Ik zie mensen hier als doorzetters”

  12 maart − Ik ken de mensen hier als doorzetters, die niet bij de pakken neerzitten als het even tegenzit, maar verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft de VVD de afgelopen jaren ook gedaan met maatregelen die voor iedereen voelbaar zijn geweest. Maar hierdoor hebben we Nederland, samen met de mensen in het land, wel uit de crisis gehaald. Als een schip op zee in de problemen komt dan loods je die weer veilig de haven in. Dat is waar de VVD voor staat: problemen oplossen! De PVV heeft laten zien problemen juist liever uit de weg te gaan. Lees verder

 • Onsmakelijk dat inwoners Volendam worden neergezet als ‘Hitlers’

  22 februari − Vanochtend verscheen in de Volkskrant deze prent bijna pagina groot waarop een Volendams gezin in traditioneel kostuum te zien was. Op de gezichten van de gezinsleden in traditionele kledij heeft de cartoonist een Hitlergezicht geplakt. Hiermee worden al onze inwoners weggezet als fascisten en dat is niet bepaald normaal. Lees verder

 • Taart voor wijkraad Oude Kom Volendam

  13 februari − De pro­vin­ci­a­le VVD-af­de­ling heeft gis­te­ren een taar­t uit­ge­reikt aan de wijk­raad Oude Kom in Vo­len­dam. De pas op­ge­rich­te wijk­raad Oude Kom is aan­spreek­punt en be­lan­gen­be­har­ti­ger van buurt­be­wo­ners. Lees verder

 • Laat de kleuren van onze regio niet verloren gaan!

  28 januari − Het bericht van de bezuinigingsoperatie bij de regionale kranten is ingeslagen als een bom! Een kwart van de journalisten bij het Noord Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leids Dagblad en de Gooi-en Eemlander zou worden ontslagen en eventueel zullen kantoren gaan sluiten. Lees verder

 • VVD steunt ontwikkeling Lange Weeren

  27 januari − De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. Tijdens de coalitiebesprekingen eind 2015 is dit onderwerp uitvoerig besproken. Bouw van zoveel mogelijk woningen is geen doel op zich. Uitgaande van met name lokale nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen en op vraaggericht bouwen zodat deze woningen een aanvulling vormen op de bestaande woningvoorraad (sociaal en duur) en de ontwikkeling van de Lange Weeren aansluit op lopende projecten zoals de Broeckgouw. Lees verder

 • Volendammers toch ook welkom op Amsterdam-CS

  07 december − EBS lijkt wel gevoelig voor de bezwaren uit Edam-Volendam en van de Reizigersadviesraad. Ze hebben in het definitieve vervoerplan verschillende varianten bekeken en gewogen. Voor onze omliggende gemeentes zijn de varianten teveel afwijkend van de 70/30 verdeling, waardoor EBS bij haar vervoerplan blijft. Maar voor onze gemeente geeft de variant waar de 316 ‘gewoon’ naar CS rijdt en de Toeristenbus (816) vervalt, een verdeling van 65/35. Als het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam akkoord gaat met dit alternatief, dan is de VVD tevreden over het behaalde resultaat. Dan kunnen scholieren en werkenden uit Volendam ook een keuze maken…..of naar Noord of rechtstreeks naar CS. Lees verder

 • Licht in de duisternis

  23 november − En toen was er licht. De coalitie gaat aan de slag met het vernieuwen van onze openbare verlichting. En dat is hard nodig ook, want veel masten en lampen zijn in matige staat. Goed onderhoud heeft te lang niet plaatsgevonden. Veel oude lampen in onze gemeente kosten ontzettend veel energie, zijn vaak niet meer te verkrijgen en zijn duur om te onderhouden. De VVD vindt het daarom belangrijk dat we het nu eens in één keer goed gaan doen. Lees verder

 • Minder straatvuil, beter onderhoud en problemen aanpakken

  04 november − De economische tegenwind lijkt te gaan liggen. De gemeente merkt dat ook. En dus hoeft er niet meer alleen bezuinigd te worden, maar kan ook weer worden gekeken naar optimalisatie van het leefgenot voor inwoners van onze mooie en groter geworden gemeente Edam-Volendam. Lees verder

 • Ontwikkelingen rond de Markermeerdijk komen tot een climax

  02 november − De dijk is een mooi en karakteristiek landmark. Dat wil de VVD graag zo houden. Maar droge voeten houden, is nog belangrijker. Er wordt steeds duidelijker dat dit kan samengaan. Lees verder

 • Meer aandacht voor busvervoer Edam-Volendam rondom Noord-Zuidlijn

  21 oktober − Vanaf 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuid-metro rijden. Alle EBS-bussen rijden dan tot Amsterdam Noord. Er komen in de laatste plannen 3 uitzonderingen: 2 lijnen uit Purmerend en 1 uit Hoorn/Oosthuizen/Edam/Monnickendam. Geen enkele lijn uit Volendam (met uitzondering van een toeristenbus, 7 dagen per week, van 9.00-17.00 uur). Deze bussen zullen niet in Amsterdam Noord stoppen, maar doorrijden naar het Centraal Station. Verder komt er een overstapstation op 't Schouw. De plannen worden in december vastgesteld door het bestuur van de Stadsregio en hebben grote gevolgen. Zo'n 30% van de reizigers zal sneller op de bestemming aankomen en ook 30% juist niet. Lees verder

 • Grote waardering voor vrijwilligers van Reddingstation Warder

  09 oktober − Dit weekend heeft een delegatie vanuit de gemeente een bezoek gebracht aan het reddingsstation Warder. VVD-ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij hebben zich uitgebreid laten voorlichten over het werk van het reddingsstation. Lees verder

 • (Openbaar) Vervoerplan na afronding Noord-Zuidlijn vooral goed voor Amsterdam, Volendam verliest directe busverbinding met Amsterdam-CS!

  01 september − Het project wordt gepresenteerd als een win-win situatie, maar bij bestudering van de details komen reizigers uit de regio Waterland er karig vanaf. Er is bijvoorbeeld geen directe verbinding meer tussen Volendam en Amsterdam-CS! Lees verder

 • 13 teams strijden voor de eer bij eerste editie VVD-Pubquiz

  04 juli − Op zondagmiddag 3 juli werd voor de eerste keer de VVD Pubquiz georganiseerd in Middenbeemster. Ruim 65 deelnemers, verdeeld over 13 teams, kwamen af op dit evenement dat georganiseerd werd door VVD Edam-Volendam en Beemster. Wethouder Wim Runderkamp, van de gemeente Edam-Volendam, debuteerde deze middag als quizmaster en dat ging hem uitstekend af. Met luide stem schotelde hij de teams een fotoronde, een geluidsfragmentenronde en een groot aantal vragen over de meest diverse onderwerpen voor. Lees verder

 • Zondag 3 juli VVD Pubquiz voor iedereen

  12 juni − Op zondagmiddag 3 juli organiseert de VVD Edam-Volendam-Beemster een ouderwetse Pubquiz. In BRASA Bar & Kitchen barst de strijd vanaf 15:00 uur los en iedereen is welkom om mee te doen. De pubquiz is dan ook zeker niet alleen voor mensen met een politieke achtergrond. Lees verder

 • Ondergrondse afvalcontainers nu door iedereen te gebruiken

  20 mei − Zwerfafval in onze gemeente is voor iedereen een doorn in het oog. De vogels weten de grijze en zwarte zakken altijd weer te vinden, en zodoende liggen de straten soms vol met rommel. De VVD heeft tijdens de verkiezingen veel reacties gehad over het gebrek aan ondergrondse afvalcontainers, en een van onze speerpunten was om hier zo snel mogelijk iets aan te doen. Lees verder

 • Uitkleding diensten in Zeevang niet aan de orde

  03 maart − De afvalstraat in Oosthuizen gaat niet verdwijnen. Sluiting van het loket in Oosthuizen is ook niet aan de orde. In de toekomst zou het wel mogelijk kunnen zijn dat het loket in Oosthuizen beperktere openingstijden gaat krijgen, of dat er tijdens de zomerperiode een zomerregeling komt. Lees verder

 • Meer invloed op de Brandweer

  20 februari − Tijdens de raadsvergadering van 18 februari werd op voorstel van de VVD door alle partijen in Edam-Volendam een motie ingediend en aangenomen. De VVD had dit samen met andere gemeenten in de regio voorbereid. Door samen op te trekken - ook Landsmeer, Oostzaan en Wormerland namen al zo'n motie aan - staan we sterker. Lees verder