• VVD enthousiast over integrale plan Beetskoog

  06 maart − De VVD hecht veel waarde aan duurzame maatregelen die meerdere belangen dienen. Het voorstel van het HHNK voor een integrale verbetering van het watersysteem voor de gehele Beetskoog werd door ons dan ook volledig ondersteund. Lees verder

 • Waardering en taart voor Parochiële Caritas Instelling in Edam

  18 februari − Ieder jaar, rondom Valentijnsdag, organiseert de VVD een taartenactie. Tijdens deze actie zet de VVD vele vrijwilligers, maar ook professionals in het zonnetje. Deze mensen of organisaties verdienen een taart, omdat zij zich inzetten voor hun buurt, wijk, dorp, stad of zelfs regio. De VVD Edam-Volendam zet Parochiële Caritas Instelling in Edam (PCI Edam) in het zonnetje vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor kwetsbare mensen zoals alleenstaande ouderen. Lees verder

 • Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam: een win-win situatie!

  29 december − Afgelopen raadsvergadering is de nieuwe duurzaamheidsagenda van wethouder Runderkamp (VVD) unaniem aangenomen. Bij duurzaamheid denkt men misschien in eerste instantie niet aan de VVD. Maar inmiddels zijn we in Nederland onder leiding van Rutte III bezig met een enorme sprong voorwaarts op dit onderwerp. We zijn op dit gebied de groene windbomen en andere onmogelijkheden ontstegen, met praktische en economisch haalbare oplossingen. Met deze duurzaamheidsagenda gaan we nu ook in Edam-Volendam hier die noodzakelijke sprong voorwaarts maken en ook volhouden. Lees verder

 • Binnenstad Edam niet op slot!

  16 december − In de gemeenteraad van 14 december is het nieuwe Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Edam besproken en vastgesteld. In dat de nieuwe Bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden als het gaat om het gebruik en de (ver)bouw van o.a. gebouwen, woningen en garages. Lees verder

 • Een fijne Sinterklasavond allemaal!

  05 december − Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas. Lees verder

 • Verkeersveilige wegen en straten

  29 november − De VVD vindt dat de wegen en straten veilig moeten zijn voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dan kunnen onze inwoners veilig naar school, het werk, de winkels, hun vereniging of in hun vrije tijd genieten van ons mooie gebied. Lees verder

 • VVD wil beter groenonderhoud

  13 november − Toen leden van de VVD Edam-Volendam voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen langs de deuren gingen om aan mensen te vragen wat zij in hun wijk of buurt het belangrijkste vonden kwam opvallend vaak het onderhoud van openbaar groen naar voren. De planten, bomen, paden, speelveldjes: het maakte veel los. We spraken mensen die tevreden waren over hoe ‘de tuintjes’ ervoor lagen maar er kwamen ook kritische geluiden. Waarom nou deze planten? Waarom wordt dit veldje vaak vergeten? Kan dat nou niet beter? Lees verder

 • Ophalen GFT- Afval aanpassen aan de vraag

  06 november − De VVD vindt een goede afvalinzameling belangrijk voor de inwoners, zodat er geen afval op straat komt en onze mooie gemeente een verzorgde en schone uitstraling heeft. Lees verder

 • Verenigingen geholpen met behoud oud-papierprijs

  23 oktober − De VVD hecht veel waarde aan lokale voorzieningen en het lokale verenigingsleven. Als gevolg van de gemeentelijke fusie worden de prijzen voor het inzamelen van oud-papier gelijkgetrokken. Lees verder

 • VVD Edam-Volendam blij met Barbara Visser en Mona Keijzer in kabinet

  23 oktober − Veiligheid: staatssecretaris Barbara Visser Met Barbara Visser uit Zaandam als VVD staatssecretaris op defensie hebben we een betrouwbare daadkrachtige bestuurder die met name aandacht zal hebben voor onze veiligheid. Daarnaast zal zij altijd betrokken blijven bij onze lokale belangen zoals de dijkversterking en de visserij, waarvoor ze zich de afgelopen jaren vaak heeft ingezet en onze gemeente heeft bezocht. Wij wensen Barbara veel succes met haar nieuwe functie. Lees verder

 • Ontwikkeling Körsnas terrein

  11 oktober − Voor de zomer vakantie vroegen we uw mening over de ondergrondse parkeer mogelijkheden van het Körsnas terrein. We hebben gemerkt aan de hoeveelheid reacties dat dit onderwerp enorm leeft onder de Edammer bevolking. De meningen en suggesties waren zeer divers, maar de meerderheid stond positief tegenover meer ondergrondse parkeerplekken dan nodig zijn voor alleen de nieuwe bewoners van het Körsnas terrein. Een veel gehoord voor argument was dat het ervoor kan zorgen dat Edam autoluwer kan worden. En een veel gehoord tegen argument, van vooral omwonenden, is de angst voor een grote toename van verkeersbewegingen rondom het terrein. Lees verder

 • VVD wil kwaliteitshoreca op Europaplein, geen fastfood of take-away

  19 september − Al jaren was het Europaplein onderwerp van discussie. Sinds de trammetjes niet meer rijden in het gebied waar eerst het station van Volendam gevestigd was, is er aan het gebied weinig meer gedaan. Het kale, grijze centrum met de vele autobewegingen en het totale gebrek aan uitstraling is voor veel bewoners, ondernemers en dorpsgenoten daarom een doorn in het oog. Lees verder

 • In memoriam: Johannes van der Wal

  26 juli − Op donderdag 20 juli 2017 is onze voorzitter van het lokale netwerk Edam-Volendam-Beemster Johannes van der Wal op 50-jarige leeftijd zeer plotseling overleden aan een zware hartinfarct. Voor ons kwam dit bericht als een donderslag bij heldere hemel: Johannes was vanaf het begin de actieve en stille kracht achter de recente totstandkoming van het lokale netwerk VVD Edam-Volendam-Beemster. Lees verder

 • Ondergrondse Parkeergarage Baandervesting: nu of nooit!

  26 juli − Dit is het moment om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om een groot probleem in een historisch kern voor generaties op te lossen. Laat uw stem horen en geef uw mening door aan ons via de contact mogelijkheden. Wij weten zeker dat de grote zwijgende meerderheid van deze gemeente verder kijkt dan zijn eigen achtertuin. Lees verder

 • Productieve bijeenkomst met inwoners over Verkeersplan Edam-Volendam

  29 juni − Dinsdagavond vond het tweede atelier plaats voor het Verkeersplan Edam-Volendam in Pop- en Cultuurhuis PX. Meer dan dertig aanwezigen gaven aan welke concrete maatregelen nodig zijn om de doelen uit de eerste werksessie te kunnen bereiken. Daarna is door de deelnemers aangegeven welke maatregelen zij goed of minder goed vinden. Lees verder

 • VVD opgelucht door uitstel dijkversterkingen

  24 juni − De VVD Edam-Volendam is verheugd dat minister Schultz van Haegen de grote cultuurhistorische waarde van de huidige Markermeerdijk onderschrijft en het eens is met uitstel van de opleverdatum. Door uitstel kan nader onderzoek gedaan worden naar alternatieve methoden van de dijkversterking, zodat de dijk minder ingrijpend wordt aangetast. Lees verder

 • Kansen in ontwikkeling centrum Edam

  14 juni − Een divers aanbod van horeca en detailhandel in het centrum van Edam is aantrekkelijk voor het winkelend, recreatief en toeristisch publiek. Na de opkomst van de supermarkten is het aanbod in de kleine kernen flink afgenomen. De financiële crisis heeft hier recentelijk ook nog eens extra aan bijgedragen. Lees verder

 • Nieuwe maatregelen die doorstroming N247 verbeteren

  31 mei − De VVD Edam-Volendam is blij dat 80 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de doorstroming op de N247 aan te pakken. Zijn we er dan? “Nee, zeker niet maar er wordt hard gewerkt om de overlast terug te dringen en toekomstige problemen te voorkomen”, aldus VVD’ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij. Beiden hebben namens de gemeente Edam-Volendam zitting in de Regioraad van de Vervoerregio. Lees verder

 • Veel betrokkenheid bij aanpak oude kom Volendam en herinrichting Europaplein

  31 mei − De herinrichtingsplannen rondom het Europaplein spelen al jaren. Maar sinds 2016 wordt het eensgezind opgepakt door een nieuwe coalitie. De uitvoering komt steeds dichterbij. Waar in 2015 de plannen vorm kregen en in 2016 werd besloten dat horeca en terrassen mogelijk en wenselijk zijn, wordt 2017 het jaar waarin samen de puntjes op de i komen en de uitvoering start! Lees verder

 • VVD Edam-Volendam verbijsterd over plannen buitendijks moeras

  10 april − De plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om tussen Warder en Edam de bestaande dijk af te graven en de eis van de Provincie NH om “als compensatie” buitendijks een voorland met moeras aan te leggen, zijn ondoordacht. Lees verder