• Weth. Win Runderkamp: Mijn thema van de week is Handhaving!

  13 December − Vorige week gaf ik een doorkijkje van wat ik in mijn werk als wethouder zoal tegenkom in een week. En dat leidde tot veel waarderende reacties. Een goede stimulans om dat wat vaker te blijven doen! Terwijl ik zit te schrijven, wordt onder andere bij mij op de hoek een ondergrondse afvalcontainer wordt geplaatst. Tegelijkertijd valt de afvalkalender 2019 in de brievenbus. Ondanks mijn nee/nee-sticker. Een goede zaak, want daarmee houden we (zoals beloofd) rekening met de klachten van vorig jaar. Er zijn inmiddels zoveel ondergrondse containers geplaatst, dat op vrijdag geen grijze zakken meer hoeven te worden opgehaald! Een mooie mijlpaal. Al zal er nog heel veel moeten gebeuren om terug te gaan naar slechts 100 kg afval per persoon per jaar. Lees verder

 • Onverwachte plannen wooneiland Broeckgouw: Omwonenden serieus nemen!

  12 December − De afgelopen weken zijn hectisch geweest voor de omwonenden van het oostelijke wooneiland in de Broeckgouw. Een artikel in de NIVO van eind oktober zorgde ervoor dat alle omwonenden naar de presentatie ‘Betaalbare woningen de Broeckgouw’ van 15 november kwamen. Voorgesteld werd om in plaats van een luxe woontoren met 20 appartementen, 43 betaalbare woningen te bouwen op een vier keer zo groot wooneiland. Lees verder

 • VVD wil meer maatregelen bij gasveld Middelie

  08 December − Sinds de 2e aardbeving nabij Warder in juni jl., heeft de VVD-fractie diverse schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Edam-Volendam en het Hoogheemraadschap (HHNK). We verzochten aanvullende maatregelen te treffen, zoals voldoende (seismische) meetstations, representatieve nulmetingen aan gebouwen en/of tiltmeters in het invloedgebied van het gasveld “Middelie”. Het uitvoeren van deze maatregelen is belangrijk voor alle eigenaren van woningen of gebouwen, om eventuele toekomstige schade te kunnen vaststellen en te verhalen. Juist, omdat er tot 2030 gas wordt gewonnen uit het “Middelieveld”. Lees verder

 • Wethouder Wim Runderkamp: Mijn thema van de week is Bereikbaarheid!

  06 December − Regelmatig merk ik dat mensen geen idee hebben wat een wethouder zoal doet. Sommigen denken dat je het naast je werk kunt doen. Of dat je alle brieven die de gemeente ontvangt en stuurt kent. Maar in de praktijk hebben weinig mensen een goed beeld. Ik denk dat ik daarom regelmatig eens een stukje ga schrijven over waar ik me zoal mee bezig houdt. Lees verder

 • Project LEF: Alcohol en jeugd, het roer moet om!

  04 December − In het begin van 2018 is gestart met het project, gebaseerd op het ‘IJslandse model’, wat later de naam LEF heeft gekregen. Ina Koning (Dr. Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht en van oorsprong Volendamse) heeft samen met de ambtenaren van dit project, gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en betrokkenen uit de gemeente. Later zijn zij de denktank van dit project geworden. De energie, kennis en betrokkenheid van Ina Koning is een grote aanjager geweest in dit project. Het werd duidelijk dat ze dit ook had overgebracht aan Wethouder Tuijp. Lees verder

 • Toch onderzoek naar parkeergarage onder Korsnäs

  27 November − Al vele jaren wordt gesproken over het project Korsnäs op de Baandervesting in Edam. Het college deed tijdens de raadsvergadering van 22 november het voorstel een parkeergarage als onhaalbaar te bestempelen. En hoewel nog niet zeker is of dat kan, stelt het college dat bezoekers moeten parkeren aan de randen van Edam. Lees verder

 • Gezondheidscentrum in voormalige gemeentehuis Oosthuizen stap dichterbij

  23 October − Naast de behoefte aan starters- en seniorenwoningen wordt er al jaren gesproken over de nieuwe functie van het voormalig gemeentehuis in Oosthuizen. Wij zien graag dat er vaart wordt gemaakt met het ontwikkelen van starters- en seniorenwoningen op de locaties van het Cultureel Centrum en de voormalige basisschool “het Kraaiennest”. Lees verder

 • Centrumvisie Edam is van iedereen

  09 October − Eind september was de derde bijeenkomst over het historisch centrum van Edam. In eerste instantie ging het alleen over de Hoogstraat, maar inmiddels worden alle problemen en kansen in het centrum van Edam besproken met alle belanghebbenden. Dit proces van burgerparticipatie spreekt steeds meer mensen aan en geeft aan dat de gemeente op de juiste weg is. De volgende stap is een vertaling van deze bijeenkomsten naar concrete plannen met veel draagvlak. Lees verder

 • Edam-Volendam scoort goed met groen!

  21 September − Edam-Volendam is derde geworden in de strijd om de Groenste Gemeente van Nederland. Wethouder Runderkamp en ‘mastermind’ K.Bant mochten afgelopen donderdag de prijs in ontvangst nemen, op een congres in het licht van Nationale Groendag. Edam-Volendam staat al bekend om haar sportieve prestaties, vele BN’ers, de vermaarde Edammer kaas en de beroemde Volendammer klederdracht. Groen hadden we daar graag aan toegevoegd en met een dikke voldoende scoren we beter dan menig gemeente in Nederland. Lees verder

 • Dijkversterkingsplannen Markermeerdijk: te ingrijpend, te duur en onvoldoende draagvlak

  13 September − Als de Markermeerdijk zo ingrijpend wordt aangepast als nu in de plannen staat, zullen er grote nadelige veranderingen komen die te duur zijn en niet nodig. Lees verder

 • HHNK/de Alliantie: werking klapankers aangetoond; meenemen als optie dijkversterking

  11 July − De VVD-fractie schriftelijke vragen m.b.t. de Markermeerdijken (MMD) aan het dagelijks bestuur van het HHNK. Recent ontvingen wij de antwoorden hierop. Lees verder

 • Dode vissen in Zeevang-Oost geruimd door mannen in witte pakken

  11 July − De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de dode vissen die in juni door mannen in witte pakken geruimd zijn in het gebied Zeevang-Oost. In dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) zijn de percelen afgedamd en vindt er geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren, die drinken van dit water. Door de geringe doorstroming, de lage zuurstofgehalten, hoge verdamping en de algengroei is ook het gevaar op botulisme zeer realistisch. Lees verder

 • Zorgen VVD-fractie HHNK inzake projectplan Markermeerdijk

  04 July − De VVD maakt zich zorgen over de korte behandeling van de dijkversterkingsplannen van de Markermeerdijk, omdat 140 ingediende zienswijzen én het advies van de commissie MER besproken worden in de commissievergadering van 5 september a.s. Lees verder

 • Volendammerdag

  22 June Lees verder

 • VVD blij met cameratoezicht in centrum Volendam

  21 June − Volendam trekt jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers. Dat is op zich heel mooi, maar heeft ook nadelen. Eén daarvan is vaak gehoord toen wij in 2015 voor de gemeenteraadsverkiezingen langs de deuren zijn gegaan om te horen wat de bewoners belangrijk vonden voor de periode 2016-2022. In de oude kom en vooral het Zuideinde in Volendam kregen wij signalen dat er steeds meer overlast is door uitgaanspubliek en er regelmatig ook bezittingen worden vernield. We hebben de bewoners destijds beloofd iets met hun opmerkingen te doen. Lees verder

 • 140 zienswijzen en adviezen MER dijkversterkingsplannen alsnog besproken in commissies HHNK

  19 May − Vorige week verzochten wij weer mondeling om een inhoudelijke bespreking van het dijkversterkingsplan, de 140 zienswijzen en het advies van de commissie MER. De dijkgraaf heeft ons daarop toegezegd dat deze stukken na het zomerreces (september) zullen worden besproken in een vergadering van het HHNK. Lees verder

 • In memoriam - Hen Schouten - voormalig wethouder Edam-Volendam

  16 May − Hen heeft een lange politieke carrière gehad. Gevraagd door een andere VVD prominent en vriend Hen de Boer werd Hen op 01-01-1976 lid van de VVD Edam-Volendam. Binnen de VVD is hij alles geweest wat je maar kunt bedenken: raadslid van 1974 tot 1978, van 1984 tot 1990 en van 1994 tot 2002. Tevens was hij lange tijd voorzitter van het lokale VVD bestuur. Daarnaast heeft Hen de wethoudersfunctie bekleed van 27-01-2000 tot 18-4-2006. Lees verder

 • Berekeningen en onderzoeksrapporten Markermeerdijk eindelijk openbaar

  14 May − Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel vragen en verzoeken ontvangen om alle informatie over de versterking van de Markermeerdijken openbaar te maken. Niet alleen van belanghebbenden, maar ook van de VVD-fractie van het HHNK. Lees verder

 • Het is weer bollentijd – parkeerdruk neemt toe

  09 May − Het is hartstikke druk en overal rijden bussen. Dat brengt lusten, maar zeker ook lasten met zich mee. En in toenemende mate. De grenzen zijn bereikt. Maar je kunt geen hek om de gemeente zetten. Daarom is de gemeente bezig met maatregelen om de grote toeristenstroom zo goed mogelijk te begeleiden om de lasten zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Helaas gaat dat door allerlei procedures en regels niet zo snel als we zouden willen, maar de resultaten komen in zicht. Lees verder

 • Cameratoezicht op Zuideinde nog voor de kermis actief

  25 April − Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de benodigde middelen beschikbaar gesteld om het cameratoezicht op het Zuideinde snel te regelen. Bewoners van de straat kampen al een hele tijd met overlast van opgeschoten jeugd dat na het feesten op de dijk terug wandelt naar het Marinapark. Omdat beeldjes, bankjes en bloempotten op de voorstraten van de dijkbewoners in sommige gevallen worden vernield vroegen de bewoners om maatregelen. Lees verder