Nieuws

 • 3de Ontsluitingsweg en renovatie Julianaweg

  27 mei − In december van vorig jaar hebben we u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de bereikbaarheid in Edam-Volendam. Vorige week is een nieuwe stap gezet voor de renovatie van de Julianaweg. En deze week kwam de gemeente Edam-Volendam met geweldig nieuws over de 3de ontsluitingsweg. Lees verder

 • 3e ontsluitingsweg

  20 mei − De 3e ontsluitingsweg! Hij gaat er komen! Want we hebben de belangrijkste mijlpaal bereikt. En dat is geweldig nieuws. Toch was het een week van pieken en dalen. Zo’n dal was de kapotte waterleiding in het Zuideinde en de gevolgen daarvan. Maar de pieken overheersen wat mij betreft deze week. Lees verder

 • Eénrichtingsverkeer in Edam

  16 mei − Ik heb er de afgelopen jaren zo veel vragen over gehad. Wanneer het er nou van zou komen. Vorig jaar was het een van mijn prioriteiten. Maar nu is het dan zover. Het autoverkeer wordt daarmee voorspelbaarder, er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en de monumentale stoepen die in Edam (door elkaar passerende auto’s) regelmatig kapot werden gereden, worden gespaard. Lees verder

 • De waarde van vrijheid

  07 mei − Mijn thema van de week is de waarde van vrijheid. Hoe kan het ook anders. Met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, en de eerste ‘versoepeling’ van Coronabeperkingen. Ik zat deze week zomaar wat te reflecteren. Bij oorlog is het denk ik helder. Er is in de regel een gezamenlijke vijand (burgeroorlog is een heel ander verhaal) en dat verbindt. Mensen accepteren beperkingen grootmoedig. Bij Corona ligt dat kennelijk anders. Buren die elkaar ineens verlinken. De een is Roomser dan de Paus, de ander is veel relaxter. Geen situatie lijkt gelijk. Lees verder

 • Een nog mooiere openbare ruimte!

  02 mei − Maar laat ik beginnen met ander mooi nieuws! Namelijk de nominatie van Edam-Volendam als Topsportgemeente aan het jaar. Het is een eer die ons vaker te beurt is gevallen, maar we zijn er niet minder bij mee. Het zegt ook iets over onze lokale cultuur, ambities en het individuele doorzettingsvermogen, maar ook over sponsoring door bedrijven in Edam-Volendam. Lees verder

 • Hulp nodig voor horeca Edam-Volendam

  29 april − De horeca zou naar onze mening van de overheid zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen om deze crisis te overleven, ook als straks de verplichte horecasluiting voorbij is. Voor veel zaken zijn de enige mogelijkheden om de omzet straks op peil te houden dat ze meer vierkante meters mogen benutten of het uitbreiden van de openingstijden. Zodat ze bijvoorbeeld iets eerder dat kopje koffie met gebak serveren. Omdat de gemeente direct invloed heeft op de openbare ruimte en andere regelgeving kan het zo echt iets betekenen. Lees verder

 • Corona

  08 april − Het kan ook niet anders. Het is namelijk elke dag merkbaar. En het went nog niet echt, dat werken in Coronatijd. Alle overleggen gaan via beeldbellen. Op zich werkt dat goed. Vergaderingen duren korter en alles wordt toch besproken. Lekker effectief. Maar aan de andere kant, nu we een paar weken verder zijn, mis ik de informele contacten, de wandelgangen en het even bij elkaar binnenlopen. In de tussentijd wordt hard gewerkt aan oude plannen en tegelijkertijd zijn er allerlei nieuwe werkzaamheden bijgekomen. Lees verder

 • Verkeersveiligheid en nieuw speelplein bij de MFA in Oosthuizen

  08 april − De VVD is opgelucht dat het college de wens van de belanghebbenden en de raad beloont door extra geld beschikbaar te stellen, waardoor het schoolplein straks een veilig en mooi schoolplein wordt voor alle kinderen. Natuurlijk moet de gemeenteraad daar waarschijnlijk in mei nog over beslissen, maar wij gaan er vanuit dat dit goed komt. Lees verder

 • VVD tegen hondenbelasting en recente klopjacht

  12 maart − Vanaf 2003, dus al 17 jaar, stelt de VVD Edam-Volendam de hondenbelasting ter discussie. Toen was het Jan Tuijp (politieke bijnaam is sinds die tijd ‘Jan Woef’) die namens de VVD keer op keer ageerde tegen het onrecht van deze belasting. Als er tegenover die belasting nu investeringen stonden zoals veel moderne uitlaatgebieden, extra faciliteiten zoals gratis opruimzakjes, extra afvalbakken etc. dan was er nog iets voor te zeggen. Lees verder

 • Klimaatverandering

  06 maart − Wat je er verder ook van vindt, er ligt een Klimaatakkoord. En gemeenten hebben als uitvloeisel daarvan een opdracht. En er gebeurt heel erg veel op dat vlak. Soms lijkt alles wel een relatie te hebben met duurzaamheid en CO2. Deze week kwam ik het thema in ieder geval steeds weer tegen. Soms met hele goede, logische dingen. Maar soms ook met waanzinnige ideeën. Lees verder

 • VVD gaat voor levendig centrum: motie unaniem aangenomen

  05 maart − Sinds de verbouwing van het Europaplein vragen veel inwoners zich af wanneer de terrassen opgesteld worden en de evenementen plaatsvinden op het plein. Immers, dat is een grote meerwaarde voor het gebied. Gelukkig worden de terrassen deze zomer al neergezet, waardoor iedereen kan genieten van een lekker drankje of hapje in het centrum van het dorp. Lees verder

 • Waardering

  23 februari − Er zat weer veel variatie in deze week. Van overleg met de Fietsersbond tot de jaarrekening. Van regionale zaken tot circulair inkopen. Van horecabeleid en de samenloop met terrassen en evenementen tot een betere dienstverlening. Allemaal belangrijke zaken, maar waardering wordt mijn thema van de week. Vooral omdat we op het terrein van onder meer dienstverlening stappen maken waar we al jaren naar uitzien. En we daar eigenlijk nauwelijks wat over horen. Lees verder

 • Vrijwilligers Singelfestival in het zonnetje gezet door VVD Edam-Volendam

  17 februari − Het Singelfestival in Edam is één van de oudste festivals van Nederland. Het festival wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd. Dit jaar wordt voor de 40ste keer het festival georganiseerd. Ondanks de kleine omvang en budget waarover de organisatoren van het festival kunnen beschikken, wordt er elk jaar weer een verrassend en hoogstaand programma neergezet met theater, cabaret en veel muziek voor jong (kindermiddag) en oud. Lees verder

 • Thema van de week is de openbare ruimte

  15 februari − De storm Ciara en de karakteristieke lantaarnpalen zijn daar de reden voor. Verder is bekend gemaakt hoe de kermisopstelling wordt, inclusief de attracties op de Julianaweg. Volgens mij wordt het weer prachtig in september! En wat de reconstructie van de Julianaweg betreft, dat gaat Dura Vermeer doen. Lees verder

 • Kinderspeelplekken voor alle leeftijden in gemeente Edam-Volendam

  11 februari − Er zijn veel kleine speelplekken in onze gemeente. Maar uit een enquête, gehouden door de gemeente onder bewoners, blijkt dat deze plekken worden ervaren als ‘veel van hetzelfde’ en ‘weinig uitdagend voor oudere kinderen (8+)’. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen september was de gemeenteraad zeer positief over het plan van het college om meer variatie in de huidige speelplekken aan te brengen. Lees verder

 • Thema van de week is opnieuw het Europaplein en omgeving

  07 februari − Thema van de week is opnieuw het Europaplein en omgeving. Of toch de biomassacentrales? Niet dat er geen andere dingen speelden. Leuke dingen, zoals het vrijwilligersontbijt zaterdagochtend, al kon ik daar deze keer helaas niet bij zijn. En het feit dat er eindelijk weer gepind kan worden in Oosthuizen. Ook de vorderingen aan de Trambrug in Edam. Of de verkoop van patio’s en watervilla’s in de Broeckgouw. De keuze qua thema van de week ging echter tussen biomassacentrales en het Europaplein. Lees verder

 • 3e ontsluitingsweg

  24 januari − De aanleg daarvan is weer een stap dichterbij gekomen! Het is alweer even geleden dat ik een stukje schreef. Het Kerstreces en een vakantie zaten er tussen. Maar inmiddels draait alles weer op volle toeren. De hoogste tijd voor een nieuwe ‘thema van de week’ dus. En het ging ergens over deze week! Lees verder

 • Bereikbaarheid Edam-Volendam: 3de Ontsluitingsweg, renovatie Julianaweg en doorstroming N247

  24 december − In de afgelopen raadsvergadering van 19 december zijn er verschillende onderwerpen besproken met betrekking tot de bereikbaarheid van Edam-Volendam. De 3de ontsluitingsweg stond met een voorstel op de agenda. Door een motie van het CDA werd ook de renovatie van de Julianaweg bij dit onderwerp betrokken. Bij het agendapunt over de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de VVD een motie ingediend om de bereikbaarheid van onze regio onder de aandacht te brengen. Aan het eind van de avond was het resultaat dat alle 3 de onderwerpen brede steun kregen van de gemeenteraad om snel vervolgstappen te zetten. Lees verder

 • Nieuwe invulling gemeentehuis Oosthuizen

  17 december − Na jarenlange leegstand wordt het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen verkocht en krijgt het een nieuwe bestemming. Er komt een gezondheidscentrum waar huisartsen, apotheek, fysiotherapie en tandarts(en) zich gaan vestigen. De aanwezige ruimten van het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) blijven in het pand. In de lage vleugel van het gebouw komt een restaurant (horeca, pizzeria, cafetaria). Lees verder

 • Twintig Noord-Hollandse VVD fracties doen verzoek aan Provincie Noord-Holland

  14 december − Binnenkort worden maatregelen bekendgemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen voor de korte termijn. Dit om o.a. de bouw niet op slot te zetten. Voor de lange termijn moeten er nog meer maatregelen komen. De VVD Edam-Volendam en VVD Beemster hebben een brief gestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland, waarin zij hun zorgen uitleggen over de maatregelen voor de lange termijn. Lees verder