• Gezondheidscentrum in voormalige gemeentehuis Oosthuizen stap dichterbij

  23 oktober − Naast de behoefte aan starters- en seniorenwoningen wordt er al jaren gesproken over de nieuwe functie van het voormalig gemeentehuis in Oosthuizen. Wij zien graag dat er vaart wordt gemaakt met het ontwikkelen van starters- en seniorenwoningen op de locaties van het Cultureel Centrum en de voormalige basisschool “het Kraaiennest”. Lees verder

 • Centrumvisie Edam is van iedereen

  09 oktober − Eind september was de derde bijeenkomst over het historisch centrum van Edam. In eerste instantie ging het alleen over de Hoogstraat, maar inmiddels worden alle problemen en kansen in het centrum van Edam besproken met alle belanghebbenden. Dit proces van burgerparticipatie spreekt steeds meer mensen aan en geeft aan dat de gemeente op de juiste weg is. De volgende stap is een vertaling van deze bijeenkomsten naar concrete plannen met veel draagvlak. Lees verder

 • Edam-Volendam scoort goed met groen!

  21 september − Edam-Volendam is derde geworden in de strijd om de Groenste Gemeente van Nederland. Wethouder Runderkamp en ‘mastermind’ K.Bant mochten afgelopen donderdag de prijs in ontvangst nemen, op een congres in het licht van Nationale Groendag. Edam-Volendam staat al bekend om haar sportieve prestaties, vele BN’ers, de vermaarde Edammer kaas en de beroemde Volendammer klederdracht. Groen hadden we daar graag aan toegevoegd en met een dikke voldoende scoren we beter dan menig gemeente in Nederland. Lees verder

 • Dijkversterkingsplannen Markermeerdijk: te ingrijpend, te duur en onvoldoende draagvlak

  13 september − Als de Markermeerdijk zo ingrijpend wordt aangepast als nu in de plannen staat, zullen er grote nadelige veranderingen komen die te duur zijn en niet nodig. Lees verder

 • HHNK/de Alliantie: werking klapankers aangetoond; meenemen als optie dijkversterking

  11 juli − De VVD-fractie schriftelijke vragen m.b.t. de Markermeerdijken (MMD) aan het dagelijks bestuur van het HHNK. Recent ontvingen wij de antwoorden hierop. Lees verder

 • Dode vissen in Zeevang-Oost geruimd door mannen in witte pakken

  11 juli − De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de dode vissen die in juni door mannen in witte pakken geruimd zijn in het gebied Zeevang-Oost. In dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) zijn de percelen afgedamd en vindt er geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren, die drinken van dit water. Door de geringe doorstroming, de lage zuurstofgehalten, hoge verdamping en de algengroei is ook het gevaar op botulisme zeer realistisch. Lees verder

 • Zorgen VVD-fractie HHNK inzake projectplan Markermeerdijk

  04 juli − De VVD maakt zich zorgen over de korte behandeling van de dijkversterkingsplannen van de Markermeerdijk, omdat 140 ingediende zienswijzen én het advies van de commissie MER besproken worden in de commissievergadering van 5 september a.s. Lees verder

 • Volendammerdag

  22 juni Lees verder

 • VVD blij met cameratoezicht in centrum Volendam

  21 juni − Volendam trekt jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers. Dat is op zich heel mooi, maar heeft ook nadelen. Eén daarvan is vaak gehoord toen wij in 2015 voor de gemeenteraadsverkiezingen langs de deuren zijn gegaan om te horen wat de bewoners belangrijk vonden voor de periode 2016-2022. In de oude kom en vooral het Zuideinde in Volendam kregen wij signalen dat er steeds meer overlast is door uitgaanspubliek en er regelmatig ook bezittingen worden vernield. We hebben de bewoners destijds beloofd iets met hun opmerkingen te doen. Lees verder

 • 140 zienswijzen en adviezen MER dijkversterkingsplannen alsnog besproken in commissies HHNK

  19 mei − Vorige week verzochten wij weer mondeling om een inhoudelijke bespreking van het dijkversterkingsplan, de 140 zienswijzen en het advies van de commissie MER. De dijkgraaf heeft ons daarop toegezegd dat deze stukken na het zomerreces (september) zullen worden besproken in een vergadering van het HHNK. Lees verder

 • In memoriam - Hen Schouten - voormalig wethouder Edam-Volendam

  16 mei − Hen heeft een lange politieke carrière gehad. Gevraagd door een andere VVD prominent en vriend Hen de Boer werd Hen op 01-01-1976 lid van de VVD Edam-Volendam. Binnen de VVD is hij alles geweest wat je maar kunt bedenken: raadslid van 1974 tot 1978, van 1984 tot 1990 en van 1994 tot 2002. Tevens was hij lange tijd voorzitter van het lokale VVD bestuur. Daarnaast heeft Hen de wethoudersfunctie bekleed van 27-01-2000 tot 18-4-2006. Lees verder

 • Berekeningen en onderzoeksrapporten Markermeerdijk eindelijk openbaar

  14 mei − Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel vragen en verzoeken ontvangen om alle informatie over de versterking van de Markermeerdijken openbaar te maken. Niet alleen van belanghebbenden, maar ook van de VVD-fractie van het HHNK. Lees verder

 • Het is weer bollentijd – parkeerdruk neemt toe

  09 mei − Het is hartstikke druk en overal rijden bussen. Dat brengt lusten, maar zeker ook lasten met zich mee. En in toenemende mate. De grenzen zijn bereikt. Maar je kunt geen hek om de gemeente zetten. Daarom is de gemeente bezig met maatregelen om de grote toeristenstroom zo goed mogelijk te begeleiden om de lasten zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Helaas gaat dat door allerlei procedures en regels niet zo snel als we zouden willen, maar de resultaten komen in zicht. Lees verder

 • Cameratoezicht op Zuideinde nog voor de kermis actief

  25 april − Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de benodigde middelen beschikbaar gesteld om het cameratoezicht op het Zuideinde snel te regelen. Bewoners van de straat kampen al een hele tijd met overlast van opgeschoten jeugd dat na het feesten op de dijk terug wandelt naar het Marinapark. Omdat beeldjes, bankjes en bloempotten op de voorstraten van de dijkbewoners in sommige gevallen worden vernield vroegen de bewoners om maatregelen. Lees verder

 • Werk in uitvoering in Edam-Volendam!

  18 april − Verkeersveiligheid en de openbare ruimte zijn belangrijke aandachtspunten van de VVD. En daar gebeurt gelukkig ook veel. Lees verder

 • Voet- en fietspad Seevancksweg in Oosthuizen gerealiseerd

  12 april − De VVD vindt het belangrijk dat ook de toekomstige bewoners van de wijk Waterrijk veilig over straat kunnen lopen en fietsen. Elma de Koekkoek heeft tijdens de behandeling van dit onderwerp op het Raadsplein namens de VVD dan ook verzocht om de bestaande voet- en fietspaden door te trekken naar de nieuwe grens van de bebouwde kom. Lees verder

 • Herhaald verzoek VVD inzage risico’s dijkversterkingen Markermeerdijken

  11 april − Op 14 maart jl. werd er door het HHNK een presentatie gegeven over het risicodossier van het project Markermeerdijken, naar aanleiding van de vragen van de VVD-fractie. Tijdens de discussie die daarop volgde heeft de VVD nogmaals aangegeven de onderbouwing van de berekeningen en de veiligheidsrisico’s m.b.t. de dijkversterking van de Markermeerdijk te willen inzien. Lees verder

 • Hollands Noorderkwartier geeft nog steeds geen inzage in risico’s dijkversterking

  24 maart − Op verzoek van de VVD is er afgelopen week een presentatie gegeven aan het Algemeen Bestuur (vergelijkbaar met de Gemeenteraad van een gemeente) over de risico’s m.b.t. de voorgenomen dijkversterking in Edam-Volendam en Waterland. Lees verder

 • Heeft u geen stempas voor het Referendum ontvangen of bent u uw stempas kwijt?

  19 maart − Dan kunt u bij de gemeente Edam-Volendam een vervangende stempas aanvragen. U kunt dit nu nog uitsluitend zelf mondeling aanvragen tot uiterlijk dinsdag 20 maart a.s. om 12.00 uur. Lees verder

 • VVD enthousiast over integrale plan Beetskoog

  06 maart − De VVD hecht veel waarde aan duurzame maatregelen die meerdere belangen dienen. Het voorstel van het HHNK voor een integrale verbetering van het watersysteem voor de gehele Beetskoog werd door ons dan ook volledig ondersteund. Lees verder