Transparantie bij plaatsing wooncontainers

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 19 mei was al duidelijk dat de (grote meerderheid van) de raad moeite had met het besluit van het college van burgemeester en wethouders om naast de MFA in Oosthuizen 31 woonunits te laten verrijzen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 19 mei was al duidelijk dat de (grote meerderheid van) de raad moeite had met het besluit van het college van burgemeester en wethouders om naast de MFA in Oosthuizen 31 woonunits te laten verrijzen.

Wij hebben als VVD geen probleem met tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en zijn zeer blij met de snelle noodopvang in de Meermin en de organisatie die daarbij komt kijken. Maar wel dat het college van plan is om die units na ca. 2 jaar te laten bewonen door statushouders, spoedzoekers en eventueel starters. De VVD vindt dat omwonende en belanghebbende goed geïnformeerd moeten worden, zodat er meer draagvlak zal zijn bij deze ingrijpende besluiten.


VVD niet blij met toezegging college en opstelling Zeevangs Belang

Voorafgaand aan de raad stuurde Zeevangs Belang een concept motie naar raadsleden met de opmerking mee te tekenen of opmerkingen te plaatsen. Dat deed de VVD: de motie die oorspronkelijk alleen opriep om de overwegingen van de mogelijke locaties te delen, heeft de VVD aangevuld met dat de raad voorafgaand aan plaatsing moet besluiten wat er na de Oekraïense opvang met de units gebeurt. De VVD wil hier duidelijkheid over voordat er ook maar 1 unit wordt geplaatst, waar dan ook. We weten anders allemaal waar dit op uitdraait; nu geen heldere kaders, betekent dat de units 10-20 jaar blijven staan. Deze aanvulling werd gesteund door BVNL, VD80, Lijst Kras en FvD. 

Tijdens de raadsvergadering beloofde het college dat er meer openheid wordt gegeven op de potentiële inbreilocaties en dat de raad na de noodopvang periode wordt betrokken bij een nieuwe bestemming voor de wooncontainers. 

Ons is het een raadsel waarom Zeevangs Belang in eerste instantie de aanpassing niet heeft doorgevoerd en in de raad kwam met haar oorspronkelijke motie. En in tweede instantie genoegen nam met een te lichte toezegging van het college en de motie introk! En ook jammer dat de andere partijen geen daad bij het woord voegden.


We verwachten dat de politiek helder en duidelijk is richting omwonenden zodat men vooraf 100% helder heeft wat er gaat gebeuren. Teleurgesteld in Zeevangs Belang en het college verwacht de VVD dat er in de buurtbijeenkomst zal worden aangegeven dat de schoen wringt bij de losse eindjes van dit voorstel. En dan brokkelt ook het draagvlak voor opvang van Oekraïners, jammer genoeg, af als sneeuw voor de zon. 


Fractie VVD Edam-Volendam