Keuze is gemaakt: belastingverlaging of heel veel extra ambtenaren?

Edam-Volendam is bij de laatste verdeling van Rijksgelden aangemerkt als voordeelgemeente. Het krijgt van het Rijk miljoenen euro’s extra. Dat is een geweldige meevaller! En hoe wordt dat geld dan besteed?

De coalitie van Volendam|80, BVNL, Zeevangs Belang en CDA kiest deze periode voor meer dan 30 (= ca. 10%) extra ambtenaren. Samen met salarisverhogingen zijn dat € 4,4 miljoen structurele lasten erbij! Daarmee is de financiële meevaller bijna helemaal gebruikt.


Inwoners moeite om rond te komen? Belastingen en heffingen worden toch (fors) verhoogd

Alle politieke partijen hebben (veelal achter de schermen) de mond vol over steeds meer mensen die door alle prijsstijgingen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Maar gaat de gemeente daar iets aan doen, door bijvoorbeeld de lasten voor de inwoners en bedrijven te verlagen?

Nee, deze coalitie van Volendam|80, BVNL, Zeevangs Belang en CDA kiest daar niet voor! De gemeentelijke belastingen en heffingen worden gewoon weer verhoogd. De meeste met 2,5% tot zelfs 13,5%.Geen lastenverlichting, maar heel veel ambtenaren erbij

De afgelopen periode heeft het college, waar de VVD onderdeel van uit maakte, toch ook de belastingen met kleine percentages verhoogd, waarom dan nu mopperen? Groot verschil is dat de gemeente nu heel veel extra geld van het Rijk heeft gekregen. Daardoor zijn belastingverhogingen op dit moment helemaal niet noodzakelijk. De VVD zou dan ook liever zien dat de OZB en afvalstoffenheffing bijvoorbeeld met 10% wordt verlaagd. Dan hebben de inwoners en bedrijven iets meer financiële ruimte en kunnen er zelfs nog ca. 15 extra ambtenaren worden aangenomen. Maar nee, het verhogen van de belastingen en gemeentelijke heffingen lijken voor Volendam|80, BVNL, Zeevangs Belang en CDA een automatisme, hoe moeilijk sommige inwoners het ook hebben.


VVD: “Wat willen de inwoners en het bedrijfsleven?”

VVD-fractievoorzitter Emile Karregat sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn verwondering uit: “Volendam80, in het verleden altijd met de VVD tegen onnodige belastingverhoging, kiest nu niet voor haar verkiezingsslogan "geen belastingverhoging", maar voor "heel veel meer ambtenaren". En ook van BVNL hadden we niet verwacht dat ze deze keuze voor extra lasten en ambtenaren zo extreem zouden maken”. Dit zijn juist de partijen die zeggen altijd goed te luisteren naar de inwoners. De VVD heeft zich dan ook afgevraagd wat de inwoners en het bedrijfsleven op dit moment zelf zouden kiezen: óf 30 extra ambtenaren en belastingverhoging (wat de coalitie wil) óf 15 extra ambtenaren en een behoorlijke lastenvermindering (wat de VVD wil).


Oproep aan de grootste partij Volendam|80 en aan inwoners en gemeend advies

Karregat vervolgt: “Natuurlijk is niet alle voorgestelde uitbreiding van ambtenaren slecht en soms nodig, maar de schaal waarop uitbreiding van het ambtenarenapparaat nu gaat plaatsvinden is heel fors.” De VVD doet dan ook een oproep aan Volendam|80 om binnen de coalitie niet nog meer kaas van haar brood te laten eten: het cadeautje van de hondenbelasting dat Zeevangs Belang zichzelf buiten de coalitieafspraken heeft toebedeeld en nu weer deze miljoenen-kostende uitbreiding met ambtenaren.


Oproep aan inwoners en bedrijfsleven: laat uw stem horen

De VVD geeft het college van B&W en de coalitie het advies zeer terughoudend en selectief te zijn met aanstelling van zoveel extra ambtenaren. En dan volgend jaar toch te kiezen voor een beetje minder belastingdruk voor de inwoners en bedrijven en dus de ambtelijke uitbreiding wat af te remmen.


Het zou dus mooi zijn als de gemaakte keuze van Volendam|80, BVNL, Zeevangs Belang en CDA volgend jaar wordt bijgesteld en alle inwoners de politieke partij waarop zij hebben gestemd per email informeren over wat zij willen: 30 extra ambtenaren + belastingverhoging óf iets minder extra ambtenaren + 10% minder OZB en afvalstoffenheffing. De mening van de VVD kent u inmiddels.


Fractie VVD Edam-Volendam