Vervolg Ondersteuning voor Cultuur en Toerisme

Eerder deze maand schreef de VVD over de 2 moties voor ondersteuning van de vrijwilligers in de cultuursector en voor de uitvoering van het activiteitenprogramma van het Toeristisch en Ondernemer Platform (TOP).

Vervolg Ondersteuning voor Cultuur en Toerisme

Eerder deze maand schreef de VVD over de 2 moties voor ondersteuning van de vrijwilligers in de cultuursector en voor de uitvoering van het activiteitenprogramma van het Toeristisch en Ondernemer Platform (TOP). De gemeenteraad en het college hadden een aantal opmerkingen, die de afgelopen weken in samenspraak met oppositie partijen, coalitie partijen en de desbetreffende wethouders, zijn verwerkt in een nieuwe versie van de moties. Afgelopen donderdag zijn deze door de gehele gemeenteraad aangenomen. Een prachtige opsteker voor alle vrijwilligers in de kunst- en cultuursector en de belanghebbende in de toeristische sector.

Veel steun en waardering voor de vrijwilligers in de kunst- en cultuursector

Samen met Groen Links en de PvdA, die een soortgelijke motie hadden in de Begrotingsraad, en het CDA is er contact gezocht met Wethouder Tuijp, om de motie aan te passen, zodat iedereen in de gemeenteraad en het college volledig achter de motie ging staan. Namens de VVD sprak Jan-Jaap Surie: “Een prachtige samenwerking tussen de verschillende partijen, dat toont de waardering voor alle vrijwilligers in de kunst- en cultuursector”. Met deze motie wordt een begin gemaakt om de administratieve lastendruk te verminderen voor de vrijwilligers, zodat ze zich meer concentreren op de creatieve kant. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de toegenomen (energie)kosten worden aangepakt in een voorstel in de gemeenteraad van volgende maand.

De toeristische sector kan aan de slag

De motie voor ondersteuning van de toeristische sector had meer voeten in de aarde. Het TOP, bestaande uit ondernemers en de VVV en een samenwerking met het cultuurplatform, heeft recent een gesprek gehad met wethouder Bootsman. Daarin gaf ze aan dat ze geen ambtelijke capaciteit en budget heeft om de regie in handen te nemen voor de uitvoering van het activiteitenprogramma. Met deze input kon de aangepaste motie van de VVD nog niet op veel steun rekenen van de coalitie partijen. Na een positieve reactie van de wethouder en een aantal wijzigingen in de motie, kon alsnog de volledige gemeenteraad instemmen. Nog een fantastisch resultaat van de VVD en een extra impuls voor de toeristische sector.


Fractie VVD Edam-Volendam