Realisatie Lange Weeren stap verder

Dit dossier heeft een behoorlijke historie.  Al vele jaren is het onderwerp van gesprek en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat ontwikkeling van een halve Lange Weeren niet op voldoende steun kon rekenen. Donderdag 15 december werd een nieuw plan in de gemeenteraad besproken.


Motie VVD, Volendam|80 en Lijst Kras

Eerder dit jaar (10 maart) werd een gezamenlijke motie van VVD, Volendam|80 en Lijst Kras aangenomen.  In die motie werd opgeroepen om niet een deel, maar het totale gebied de Lange Weeren te ontwikkelen. Tevens werden meteen  kaders meegegeven.

Voortvarend gekomen tot mooi plan

Sinds het aannemen van die motie is er heel veel werk verzet. VVD fractievoorzitter Emile Karregat: “onze welgemeende complimenten voor de voortvarendheid en doortastendheid waarmee dit -voor de gemeenschap hele belangrijke dossier- ter hand is genomen. De VVD ziet dat nagenoeg alle kaders zijn meegenomen in dit plan. En zelfs meer. Het is een mooi plan met heel veel groen, heel veel water en waterbergende kwaliteit”. En dat laatste helpt zelfs om kelders in de oude kom in Volendam nu eens droog te houden bij een hoosbui.

Plan richting provincie met nog een paar vraagtekens

Het plan heeft nu nog een hoog abstractieniveau en zal later worden uitgewerkt. Voor nu geldt dat met name de provincie akkoord moet geven op de plannen. De adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie heeft nog een aantal punten gezien die nader uitgelegd/uitgewerkt moeten worden, maar de VVD heeft er vertrouwen in dat dit plan de eindstreep gaat halen.

Het is dus een mooi plan, maar hoe bewoners daar straks kunnen parkeren is nog wel een punt van zorg. Daar waar de provincie graag ziet dat aan randen van wijken geparkeerd wordt, ziet de VVD dit anders: gewoon op de manier zoals we dat gewend zijn dus zowel parkeren voor de deur als in parkeerhofjes. Voor ieder wat wils. Ook elektrisch rijden moet goed worden gefaciliteerd. Wethouder Kes gaf aan het daarmee eens te zijn.

Regisserende rol van de gemeente

Anders dan bij de Broeckgouw is de grond nu niet van de gemeente, maar van ontwikkelaars. Daarmee is de rol die gemeente heeft anders. Karregat drong er namens de VVD bij de raad op aan om de sterk regisserende rol die de gemeente nu bij het project heeft te continueren. En dat ook zo met ontwikkelaars vast te leggen.  De VVD denkt dat ontwikkelaars, wooncorporaties, de provincie, maar zeker ook de woningzoekenden, baat gaan hebben bij die regisserende rol van de gemeente. Dat idee werd door de raad omarmd.

Stemming: bijna unaniem voor het plan

Echt spannend was stemming over het voorstel overigens niet: op 2 van de 3 leden van GroenLinks na ging de hele gemeenteraad opgetogen akkoord om het plan richting de provincie te sturen.   
Wordt ongetwijfeld vervolgd…..


Fractie VVD Edam-Volendam