Omwonende De Watering Oosthuizen in de steek gelaten

Op de raadsvergadering van 27 oktober was het belangrijkste agendapunt van de avond: instemmen met het bestemmingsplan De Watering (voormalig Cultureel Centrum) in Oosthuizen.

Omwonende De Watering (Cultureel Centrum) Oosthuizen in de steek gelaten

Op de raadsvergadering van 27 oktober was het belangrijkste agendapunt van de avond: instemmen met het bestemmingsplan De Watering (voormalig Cultureel Centrum) in Oosthuizen. Dit onderwerp was afgelopen juni zeer kritisch ontvangen door omwonenden, dorpsraad Oosthuizen en bijna alle politieke partijen, op het CDA na. Helaas heeft daarna het nieuwe college, samen met de ontwikkelaar, alleen een aantal kleine wijzigingen aangebracht, zonder de grote bezwaren aan te pakken. Een snelle afkeuring van het plan leek aanstaande. Des te groter was de verrassing dat VD80, BVNL en vooral Zeevangs Belang voor het plan stemde en de omwonende van de Watering boos en teleurgesteld de vergadering verlieten.

Een dossier met veel onzekerheid en geruchten

Dit dossier begon in 2019 wanneer de gemeenteraad, na een lange discussie, de kaders voor de herontwikkeling van het Cultureel Centrum heeft vastgesteld. In 2020 is de grond verkocht aan Bart de Jong Projectontwikkeling om een plan te ontwikkelen binnen deze kaders. Daarna brak er een periode aan met veel onzekerheid en geruchten over plannen, die niet in lijn zouden zijn met de besproken kaders. Vele brieven en vragen van omwonenden, politieke partijen en de projectontwikkelaar aan het college volgde. Pas in januari van dit jaar komt er duidelijkheid, als het college aangeeft dat er een bestemmingsplan is opgesteld, waarmee de projectontwikkelaar zijn plannen kan gaan uitvoeren. Helaas blijken de geruchten waar te zijn en komen er vanuit de omgeving en andere belanghebbende vele zienswijzen binnen op dit plan. In juni zijn er meerdere inwoners die inspreken tijdens de raadsvergadering om hun ongenoegen kenbaar te maken. Op het CDA na, zijn alle politieke partijen het erover eens dat dit plan niet goed is en op veel punten moet worden aangepast. Het nieuwe college en de projectontwikkelaar krijgen een kans om dit te herstellen en een besluit wordt uitgesteld.

Kans om fout van het vorige college te herstellen

Opnieuw kwamen de omwonende naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag om hun frustraties en ongenoegen kenbaar te maken. De nieuwe wethouder Kes kwam vrijwel met hetzelfde voorstel en geeft aan, net zoals het vorige college, dat ze juridisch niet anders kan, omdat het plan binnen de kaders valt. Technisch is dit juist, maar het kader zoals vastgesteld op papier, is “niet in de geest van de raadsvergadering” van de desbetreffende avond in 2019, aldus Zeevangs Belang in juni tijdens een gloedvol betoog tegen het plan. En BVNL ging nog een stapje verder: “Het is een slecht plan en moet terug naar de tekentafel”. Maar vier maanden later zijn de felle tegenstanders volledig gedraaid, schuilen ze zich achter dezelfde juridische risico’s van het huidige en vorige college en wordt het plan door de coalitie aangenomen. De VVD benadrukte dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is van de gemeente en besluit over de bestemmingsplannen en niet het college. Dit was de kans om de afstand te verkleinen tussen de politiek en de burgers en een fout van het vorige college te herstellen. Waarom de coalitiepartijen VD80, BVNL en vooral Zeevangs Belang ineens zo zijn gedraaid blijft onduidelijk. De omwonende zijn boos, teleurgesteld en voelen zich in de steek gelaten.


Fractie VVD Edam-Volendam