Ondersteuning voor Cultuur en Toerisme

Afgelopen donderdag heeft de VVD tijdens de bespreking van de begroting 2023 in de gemeenteraadsvergadering 2 moties ingediend. Eén voor ondersteuning van de vrijwilligers in de cultuursector en één voor de uitvoering van het activiteitenprogramma van het Toeristisch en Ondernemer Platform (TOP).

Ondersteuning voor Cultuur en Toerisme

Afgelopen donderdag heeft de VVD tijdens de bespreking van de begroting 2023 in de gemeenteraadsvergadering 2 moties ingediend. Eén voor ondersteuning van de vrijwilligers in de cultuursector en één voor de uitvoering van het activiteitenprogramma van het Toeristisch en Ondernemer Platform (TOP). Beide onderwerpen konden op veel sympathie rekenen. Een aantal partijen hadden enkele kanttekeningen. Later deze maand agenderen we deze moties nogmaals in de volgende raadsvergadering om alle opmerkingen te verwerken, zodat alle partijen er mee in kunnen stemmen.

De cultuursector zit in de hoek waar de klappen vallen

Namens de VVD sprak Jan-Jaap Surie: “Door de afgelopen Corona periode, een afname van vrijwilligers, meer administratieve lasten en nu stijgende (energie) kosten, heeft dit geleid tot een toegenomen werkdruk op vrijwilligers en minder financiële slagkracht.” Hij riep het college op om de vrijwilligers te ontzorgen met ondersteuning op verschillende vlakken en tijdelijk extra geld beschikbaar te stellen om de kostenstijging te compenseren. Vanuit andere partijen waren er ook initiatieven om aandacht te vragen voor de cultuursector. Samen met de wethouder en de andere partijen gaan we een nieuw voorstel maken, zodat de cultuurinstellingen en zijn fantastische vrijwilligers door kunnen gaan.

De toeristische sector wil het activiteitenprogramma uitvoeren

De toeristische sector werkt na vele jaren eindelijk goed samen in het TOP. Het TOP bestaat uit ondernemers, VVV en het cultuurplatform. Drie jaar geleden is met een motie van de VVD geld beschikbaar gesteld om met een plan te komen die het toerisme naar een hoger niveau brengt. Dit is een prachtig activiteitenprogramma geworden, dat breed wordt gedragen. Nu staan ze te trappelen om dit uit te voeren. Daarvoor is geld en ondersteuning vanuit de gemeente nodig, om samen met de inzet en bijdrage van het TOP dit te realiseren. Helaas wil de coalitie nog niet zover gaan. Hierdoor dreigen deze plannen tot stilstand te komen en is alle moeite voor niets geweest. In de volgende raadsvergadering wordt het collegeprogramma behandeld. De VVD zal dan een aangepaste motie indienen die het college en de coalitie niet kan negeren, zodat de plannen van de TOP uitgevoerd kunnen worden.


Fractie VVD Edam-Volendam