Snel meer ondergrondse afvalcontainers door iedereen te gebruiken

De VVD vindt het niet meer van deze tijd dat je op 1 moment in de week verplicht je vuilniszak buiten mag en moet zetten. Zwerfafval, vooral veroorzaakt door vogels die vuilniszakken open trekken, is in Edam-Volendam een wekelijks terugkerend fenomeen. Ondertussen zit je dagen met die stinkende zak thuis.

Meer ondergrondse afvalcontainers moeten dan ook zo snel mogelijk worden aangelegd worden. Dan kun je van die stinkende vuilniszak af wanneer je dat zelf wilt en is er van zwerfafval nauwelijks meer sprake.

Maar in plaats van (versneld) ondergrondse afvalcontainers voor iedereen aan te leggen, zoals de raad op ons initiatief heeft besloten, wordt de bal ten onrechte bij de bewoners neergelegd. Het gevolg is dat ze alleen in nieuwbouwwijken verschijnen. De VVD vindt dat niet genoeg. Op onze vragen geeft het college aan dat zij het verspreiden van een afvalkalender een effectieve maatregel tegen zwerfafval vindt!

Het verspreiden van een afvalkalender heeft natuurlijk helemaal niet gezorgd voor minder zwerfafval. Laat staan dat het er voor zorgt dat je van die stinkende vuilniszak af kunt wanneer jij dat wilt. Wat de VVD betreft gaat dat zo snel mogelijk veranderen en komt er een stabiel college dat wel zorgt voor meer ondergrondse afvalcontainers, waar iedereen gebruik van mag maken.