Senioren centraal voor de VVD

Vorige week ging de VVD langs bij bewoners van de seniorenwoningen aan De IJe. We horen daar van de bewoners dat ze, al dan niet met een scootmobiel, heel moeilijk kunnen oversteken van het Edammmerpad naar het Volendammerpad over de Zuidpolderlaan. Een zebrapad ontbreekt.

Een bewoner heeft de gemeente gebeld en geschreven met verzoek een zebrapad aan te leggen vanwege de veiligheid. Het antwoord luidde: "Er ligt 500 meter verderop een zebrapad”. Voor de senioren van De IJe is 500 meter te ver. Velen hebben een stok/rollator/scootmobiel en willen vanaf het seniorencomplex De IJe veilig kunnen oversteken.

 

Dit is een van de vele verhalen, waar we er steeds meer van zullen horen. Want de gemeente vergrijst, dat is geen nieuws. Maar ondertussen zijn we daar dus nog onvoldoende op voorbereid in het gefuseerde Edam-Volendam. De VVD wil dat veranderen en stelt ook senioren centraal.


Wonen en zorg


Neem de woningbouw. Als het gaat om liften en mantelzorgwonen, dan is er nog een wereld te winnen. We horen ook regelmatig geluiden dat er te weinig gebouwd wordt voor senioren, van klein tot gelijkvloers, van goedkoop tot duur. De VVD zet daarom naast starterswoningen ook flink in op de bouw van seniorenwoningen, met name op inbreilocaties in de hele gemeente.


Het is daarbij belangrijk om aansluiting te vinden bij de 'zorgcorridor', een gebied waar zorg aan huis beter, sneller en makkelijker is, zodat mensen ook langer thuis kúnnen blijven wonen. Want de zorg is een basisvoorziening. Wat de VVD betreft moet de zorg gewoon goed!


Luisteren en samenwerken


Bij senioren zit vaak heel veel kennis. Eén van de punten die de VVD gaat veranderen is de manier waarop allerlei plannen gemaakt worden. De laatste jaren worden plannen eerst gemaakt en wordt áchteraf verteld wat die plannen zijn. Dat is mosterd na de maaltijd. Wij draaien het om en willen partijen zoals bijvoorbeeld de Seniorenraad en de WMO-raad aan de voorkant betrekken bij de plannenmakerij. Als ze dat willen, dan zien we ook graag dat ze actief meeschrijven.


Dat geldt ook voor andere belanghebbende partijen trouwens. Niet voor niets heeft de VVD veel raden, verenigingen en belangengroepen de afgelopen jaren al benaderd en zijn we langs de deuren gegaan om te vragen wat u het belangrijkste vindt. Daar luisteren we naar en daar gaan we mee aan de slag na de verkiezingen woensdag 18 november. Voor een goede samenwerking is een duurzame relatie nodig, geen eenrichtingsverkeer achteraf. 


Behoud en verbetering van voorzieningen


Voor senioren belangrijke voorzieningen blijven wat de VVD betreft in stand. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld de buurtbus, bibliotheken, loketten en pinapparaten in de buurt. En een belangrijke prioriteit is een beter onderhoud van wegen en paden. Daarop is te veel bezuinigd. De VVD kiest voor een inhaalslag om te zorgen dat stoepen en paden weer normaal begaanbaar zijn, ook met een rollator of scootmobiel. Daarbij kunnen we dan, uiteraard op aangeven van de senioren zelf, op de juiste plaatsen ook bankjes neerzetten, bijvoorbeeld in parken of op de route naar winkels.


Sport voor ouderen stimuleren


Tenslotte geldt voor ouderen net zo goed als voor jongeren dat sport gezond is. Wij zijn een groot voorstander van meer sportmogelijkheden voor ouderen, dat is niet alleen leuk, gezellig en gezond, maar het is ook goed voor de sportverenigingen. Edam-Volendam is al een sportgemeente bij uitstek en dat maken we ook in dit opzicht graag waar!