VVD: blauwe zones op de schop

Parkeren is een groeiend probleem in Edam-Volendam. In Edam gaat het vooral over smalle straten, zwaar verkeer, eenrichtingsverkeer en extra parkeerplaatsen buiten de stad. In Zeevang vooral over snelheidsovertredingen. En in Volendam is het vooral het tekort aan parkeerplaatsen, zoals bijvoorbeeld in Blokgouw 7/8. Door de bevolkingssamenstelling neemt het aantal auto's daar drastisch toe. Iedereen ziet dit aankomen en snel reageren is daarom hard nodig.

Blauwe zones

Ook in de oude kom van Volendam is parkeren een terugkerend probleem dat de bewoners graag opgelost willen zien. Zo moeten zij betalen voor een vergunning om te mogen parkeren in een blauwe zone in hun buurt. Maar de gebieden waar de vergunning geldt, zijn niet logisch gekozen en vaak te klein. De bewoners willen graag dat hun vergunning voor een veel groter deel gaat gelden. Er wordt ook al voor betaald, dus daar mag best wat tegenover staan.

Masterplan maken en uitvoeren

De VVD herkent veel van de genoemde problemen en wil de komende jaren dat het parkeerbeleid flink op de schop gaat. Het is nu een allegaartje van gegroeide regels. Dat kan simpeler en beter. Er zijn ook gewoon extra parkeerplaatsen nodig. We willen dit met de bewoners en ondernemers samen doen, want dat zit heel veel kennis die we graag gebruiken. Samen sterk!