Ernstige overlast bij Piramide samen aanpakken!

De VVD staat voor een veilige gemeente. Op een bijeenkomst, georganiseerd door basisschool De Piramide, bleek duidelijk dat dit niet overal het geval is. In de woonwijk waar ook deze school ligt, is sprake van zeer ernstige overlast die al járen bestaat en uit de hand gelopen is.

Omwonenden durven niet meer naar buiten, zijn bang ín hun eigen woning en liggen tot diep in de nacht wakker door geluidsoverlast en criminele zaken. Gewone burgers, van alle rangen en standen, voelen zich niet serieus genomen als ze klagen en zijn gefrustreerd geraakt door het gebrek aan een zichtbare aanpak. De tijd is rijp voor een gezamenlijke aanpak.

Sterk initiatief uit de buurt is noodsignaal

Als uitkomst van een uitstekend initiatief van De Piramide, wordt er nu na 2 bijeenkomsten een buurtcomité gevormd, dat in de loop van december weer bij elkaar komt in De Piramide. De vorming van dit buurtcomité is een zeer krachtig en positief signaal van de omwonenden zelf, waar uit blijkt dat de maat vol is. Bewoners, de school, maar ook de Wooncompagnie, de burgemeester, de straathoekwerker, de veiligheidscoördinator, de leerplichtambtenaar en de wijkagent hebben daar allemaal een belangrijke taak in te vervullen. CJG en Deen waren helaas nog niet aanwezig, maar hebben hier ook zeker een rol in te nemen. En niet in de laatste plaats natuurlijk de ouders.

Oplossing heeft vele facetten

Er is niet één grote, eenvoudige oplossing, maar er zijn wel heel veel kleine dingen nodig om bij elkaar de situatie te verbeteren. Zo moet het onderhoud van de openbare ruimte beter; knap het op, haal bosjes weg, zorg voor verlichting. Betrek ook gezaghebbende mannen uit de Marokkaanse gemeenschap bij de aanpak. Als je een gebouw gaat slopen, bedenk dan vooraf wat je daar dan wel gaat doen. Sta klagers (veel) beter en menselijker te woord en communiceer (veel) beter over wat je met die klachten en signalen doet. Verander de afhoudende en defensieve houding van officiële instanties in een open, communicatieve houding.

Denk ook hier aan cameratoezicht. Het was opvallend dat de meeste aanwezigen niet weten wie de boa, wijkagent en straathoekwerker zijn en wat zij wel en niet kunnen betekenen. Informeer mensen hierover via de schoolkrant en de Stadskrant, was één van de vele voorgestelde ideeën. En start een whatsapp-buurtgroep, een succesverhaal in een aantal andere gemeenten, om in de buurt zaken met elkaar te delen, de alertheid te vergroten en te zorgen dat daar beter en sneller naar gehandeld kan worden.

Samen sterk!

Kortom, ideeën te over die allemaal een stukje helpen om de ernstig uit de hand gelopen problemen in te perken tot normale proporties. De VVD zal er zeker op toe zien dat de gemeente daar ook haar verantwoordelijkheid in neemt, in aanvulling op de initiatieven van de buurt zelf.

De VVD wil dat de bewoners binnenkort hun waardering kunnen uitspreken dat hun klachten en signalen serieus worden genomen. En dat iedereen merkt dat het wordt opgepakt. Ons doel is dat het vertrouwen terugkeert en de overlast verdwijnt. Samen sterk!