Samen Sterk: bewoners komen met breed gedragen verkeersvoorstel

Voor het eerst sinds lange tijd wordt aan de Keetzijde (in Edam) iets gebouwd voor starters, huurders en mensen die vrijstaand willen wonen. Er komt een prachtig wijkje waar velen hun droom kunnen waarmaken. Een aspect dat nog niet helder is beschreven is de verkeersafwikkeling.

Al vele jaren wordt hierover gesproken. Nu de wijk daadwerkelijk gebouwd gaat worden moeten keuzes worden gemaakt. Wel of geen aansluiting voor autoverkeer met de Broeckgouw? En wat zal het nieuwe verkeer betekenen voor de bestaande wegen Keetzijde, Broekgouwstraat en Burg. Versteeghsingel. Om problemen voor te zijn hebben bewoners van de Burgemeester Versteeghsingel bedacht om van hun straat één-richtingsverkeer te maken om overlast tegen te gaan en verkeersveiligheid te bevorderen.

Eenrichtingsverkeer

Naar verluidt is een door de bewoners van de Versteeghsingel zelf gemaakte enquête door alle bewoners ondertekend en is besloten dit bij de gemeente als wens in te dienen, nog ver voordat het op de agenda van de gemeenteraad staat. De VVD omarmt de breed gedragen oplossing en wil dit soort initiatieven meer faciliteren. Hulde voor de bewoners die dit initiatief hebben genomen.

Uiteraard zal de gemeenteraad zich nog buigen over dit en andere vraagstukken rond het woningbouwproject aan de Keetzijde, maar de eerste klap is een daalder waard. Samen sterk!