Samenwerken is de basis: mensen, verenigingen en de gemeente moeten het samen doen!

Als je kijkt wat ik allemaal om me heen zie gebeuren in onze gemeente, dan maakt me dat trots op wat we samen neer weten te zetten. Een heel uitgebreid sport- en verenigingsleven en veel inzet vanuit familie en vrienden in de zorg voor anderen.

Waar ik me de komende 6,5 jaar hard voor wil maken is het beter laten samenwerken van alles wat onze gemeente maakt tot wat het is. In de praktijk blijkt dat er nog wel eens initiatieven zijn vanuit de gemeente, die maar een deel van onze inwoners en verenigingen ondersteunt of zelfs concurrentie tussen verenigingen en instanties in de hand werkt.

We moeten blijvend in gesprek met de mensen en verenigingen waar we het allemaal voor doen. Niet alleen met de verkiezingen, maar juist ook daarna. We moeten daarbij gaan luisteren naar elkaar en bij het maken van beleid gebruik maken van de kennis en ervaring die in onze gemeente ruimschoots voorhanden zijn. Beleid maak je samen en niet vanuit een ivoren toren.

Als we die manier van samenwerken weten te realiseren, dan kunnen we als gemeente bijvoorbeeld het onderhoud van straatwerk en het vele groen ook beter afstemmen op de behoefte in de verschillende wijken. Het kan en mag niet zo zijn dat op de ene plek alles perfect geregeld is en op een volgende plek het pas over 5 jaar gebeurt ‘omdat dit zo gepland is’. Want er is een grote achterstand in het onderhoud van wegen en straten, waar de VVD tonnen per jaar extra in wil gaan investeren.

Kortom, het gaat om samenwerken, elkaar succes gunnen, naar elkaar durven luisteren en daar ook wat mee doen. Dat begint met een open en eerlijke communicatie. Samen Sterk!

Piet Reijers, VVD lijst 4, nummer 7!