Leerlingen Don Bosco College in gesprek met de VVD

Zitjes zijn soms zo druk dat ze uit de hand lopen, maar de PX blijft leeg als er wat georganiseerd wordt. De jeugd van 12-18 jaar is één van de prioriteiten van de VVD. Vandaag hebben we daarom gesproken met de leerlingenraad van het DBC. Wat wil de jeugd? Wat verwachten ze van de gemeente? Wat vooral niet? Wat kunnen ze zelf doen? En willen ze dat?

We zijn de leerlingenraad veel dank verschuldigd. Ze waren goed voorbereid en hebben ons heel veel goede ideeën en ook kanttekeningen meegegeven. Over muziek, alcohol, hangplekken, leeftijdscategorieën en meer.

Het DBC helpt al mee om de jongeren te laten weten wat er wordt georganiseerd in bijvoorbeeld de PX en de Singel. De leerlingenraad gaat hier bij het managementteam nog extra aandacht voor vragen. Ook wordt er vanaf deze week op het DBC in het kader van het thema politiek aandacht besteed aan de invloed van jongeren op de politiek en aan de voornoemde vragen.

Een uitstekende en waardevolle samenwerking, die we 13 november een vervolg geven bij de Triade.