Inschattingsfouten college Edam-Volendam: Ambtelijke huisvesting blijft blok aan het been

De geschiedenis is veelbeschreven. Het tekort aan fatsoenlijke ambtelijke huisvesting was nijpend en de gemeente was eigenaar van een leegstaand kantorencomplex in Edam. Politieke beloften leidden ertoe dat Edam in de uitverkoop ging na de laatste verkiezingen.

Naast de Speeltoren, de Kaaswaag en het Speeltheater werd ook het HHNK-kantorencomplex verkocht. Diezelfde week werd ook besloten om de kantoren aan de Mgr. Veermanlaan op korte termijn buiten gebruik te stellen, ook al was daar recent voor tonnen in geïnvesteerd. Een lang verhaal kort, de belastingbetaler rookt een zware pijp en een oplossing voor het tekort aan kantoorruimte dat voldoet aan minimale kwaliteitsnormen was verder weg dan ooit.

Noodverband – belastingbetaler rookt zware pijp

Burgemeester en wethouders (Lijst Kras/Volendam|80/CDA) zagen de oplossing in de tijdelijke huur van extra kantoorruimte in de buurt van de gemeentewerf. In april werd al onderhandeld over de huur van Julianaweg 192. Het was dan ook opmerkelijk dat de gemeenteraad pas aanstaande donderdag (twee dagen voor het huurcontract in zou gaan!) weer een half miljoen vrij moest gaan maken voor de ambtelijke huisvesting. Daarvan was €50.000,- gereserveerd om nog weer eens een onderzoek te laten doen naar een betere totaaloplossing. Bovenop de miljoenen die dit principepunt van Lijst Kras/Volendam|80/CDA de gemeente al gekost heeft.

Persberichten over belangenverstrengeling en uitstel voorstel

Maar zover komt het (nog) niet. Het college maakte afgelopen dinsdag (27 oktober) bekend dat ze haar voorstel over ambtelijke huisvesting - gelukkig - terugtrekt. Bij nader inzien realiseert het college haar fouten. Allereerst heeft zij het voorstel niet met de gemeente Zeevang afgestemd, ook al betreft het mede werkzaamheden aan het gemeentehuis in Oosthuizen, een substantieel bedrag, huur van de Julianaweg 192 voor ruim 2 jaar en zijn de fusieverkiezingen over drie weken.

Daarnaast wil men nu toch ook kijken naar een gewenste eindsituatie alvorens met pleisters en duur noodverband aan te komen. Uit een apart persbericht blijkt tevens dat het door de gemeente te huren pand aan de Julianaweg 192 mede-eigendom is van de partner van wethouder Kes, informatie die niet eerder met de gemeenteraad was gedeeld. Het college meldt nadrukkelijk dat zij niet betrokken is geweest bij de besluitvorming, maar de geruchten waren er al en de meningen/discussies daarover op internet logen er niet om.

Alternatieven

Het is opmerkelijk dat het college stelt dat Julianaweg 192 ‘het enige geschikte pand’ zou zijn ter vervanging van de Mgr. Veermanlaan. Voorwaarden die het college zelf had gesteld waren de nabijheid van de gemeentewerf en het feit dat één vervangende locatie moest worden gevonden. Bij nader inzien blijkt dat de te huren ruimte niet alleen was bedoeld om de buiten gebruik te stellen Mgr. Veermanlaan op te vangen, maar ook om het gemeentehuis in Oosthuizen leeg te maken. Zonder die laatste insteek lijken er ineens meerdere alternatieven beschikbaar binnen de door het college gestelde voorwaarden.

Problemen oplossen in plaats van groter maken

De VVD heeft steeds voorop gesteld dat het nijpende tekort aan fatsoenlijke kantoorruimte moest worden opgelost. Die oplossing is door besluiten van het college steeds verder weg komen te liggen en de kosten lopen steeds hoger op. De maatschappelijke onrust die is ontstaan door de aanwezige relatie, hebben het er zéker niet beter op gemaakt. De VVD vindt dit voorstel de zoveelste inschattingsfout van de coalitie (Lijst Kras/Volendam|80/CDA) in dit dossier.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. In dit geval zijn of komen er inmiddels meerdere kantoorpanden te huur en nog dichter bij de werf, zoals het oude pand van Molenaar & Zwarthoed of Bart Smit. Gegeven de situatie adviseert de VVD het college om van de nood een deugd te maken. Het wordt hoog tijd dat het college eens stopt met onderling ruziemaken, gaat besturen en problemen gaat oplossen in plaats van deze op te stapelen. De VVD wil daar de schouders onder zetten.