Bouwstop dreigt. Leer van de (woningbouw)geschiedenis!

Toen ik in 2006 gemeenteraadslid werd in Edam-Volendam, was de Broeckgouw nog in voorbereiding. Na alle inhoudelijke plannenmakerij, duurde het daarna nog eens ruim 5 jaar voor er echt gebouwd kon worden en de eerste paal de grond in ging. Vooral door rechtszaken, procedures en nieuwe wetgeving. De Broeckgouw is nu een mooie woonwijk geworden. En over nog eens 5 jaar worden de laatste woningen verkocht.

Maar de vraag naar woningen blijft dan bestaan. Om in één stroom door te kunnen bouwen, hadden de procedures voor de Lange Weeren in Volendam al moet beginnen. Maar dat kan niet, want de plannenmakerij (wat/voor wie/hoe wil je daar precies bouwen?) is de laatste jaren steeds uitgesteld. En er komt ook nu weer nieuwe wetgeving aan, die in 2018 een aardverschuiving zal veroorzaken met alle juridische risico's die daar bij horen. Het is dus al te laat!

Het lijkt een herhaling van de geschiedenis, een risicovol experiment. De woningbouwloze periode van voor de Broeckgouw is niet voor herhaling vatbaar. Regeren is vooruitzien. Wat de VVD betreft gaat dat vooruitzien vérder dan tot de volgende verkiezingen. De voorbereidingen voor de Lange Weeren zijn de afgelopen jaren helaas wel steeds vooruit geschoven. Met als gevolg dat we (of de partijen die dan regeren) over 5 jaar een probleem hebben dat nu al is veroorzaakt. De VVD vindt het daarom zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met woningbouw in de Lange Weeren. Voor woningzoekenden én voor de lokale economie. De woningbouwloze periode moet ná afronding van de Broeckgouw zo klein mogelijk blijven.

Wim Runderkamp, lijsttrekker VVD