Animo voor vrije kavels in Broeckgouw valt vooralsnog tegen

Afgelopen dinsdag werden er 21 vrije kavels verloot in fase 7 & 8 van de Broeckgouw. Er waren daarvoor 8 belangstellenden aanwezig. Iedereen heeft gekozen maar nog niet zeker is of alle 8 belangstellenden ook daadwerkelijk gaan kopen.

Uiteindelijk zullen alle vrije kavels wel verkocht gaan worden want ze gaan nu de vrije verkoop in. Maar zorgelijk is het wel. Er worden veel meer goedkopere woningen gebouwd in de Broeckgouw dan waar met de exploitatieopzet in het begin rekening gehouden is. Dat maakt dat de gemeente hier als projectontwikkelaar in toenemende mate een financieel risico loopt.

Natuurlijk zijn daar maatregelen voor genomen, maar voor toekomstige projecten zoals de Lange Weeren is het wenselijk dat de gemeente de regierol pakt en niet meer als projectontwikkelaar gaat optreden. Dit is geen kerntaak van de gemeente en de financiële risico’s voor de gemeente en daarmee al onze inwoners zijn te groot aan het worden.