VVD voorstel openstellen terrassen: weer een overbodige regel geschrapt

De horeca op de dijk in Volendam zet al jaren om 9 uur het terrasmeubilair buiten, gaat om 10 uur open, maar mag pas om 11 uur haar terras opstellen. De VVD vindt dit soort regels overbodig en betuttelend. Ondernemers moeten kunnen ondernemen. En tussen 10 en 11 uur in de ochtend is natuurlijk geen overlast te verwachten.

Wij spraken met de horeca en hoorden dat een proef om dit gelijk te trekken was afgewezen. Terwijl de regeling achterhaald is omdat in de bestrating precies is aangegeven hoe ver de terrassen mogen komen, zodat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid niet in het geding zijn.

De VVD had er al eerder aandacht voor gevraagd en kwam nu ook met een voorstel in de gemeenteraad. Alle andere politieke partijen steunden het voorstel van de VVD, een mooie samenwerking. Nu zal het college, hopelijk volgende week al, alsnog akkoord gaan met een proef, in overleg met de horeca. Als de proef slaagt, dan kan de situatie definitief worden.

Voor de VVD is dit een van de vele voorbeelden van kleine ergernissen over regeltjes. Het moet gaan om het belang achter de regel, zoals veiligheid of bereikbaarheid, niet om de regel zelf omdat die nu eenmaal bestaat. Zo heeft de VVD zich recent ook met succes ingezet voor het weer openstellen van de Zeesluis in Edam en een doeltreffender maaibeleid in Zeevang.

Heeft u meer voorbeelden van achterhaalde regelgeving die gemist kan worden? Dan horen wij dat graag (wimrunderkampvvd@gmail.com), want samen staan we sterk!