De VVD stelt voor: Frank Zwarthoed

Sommigen van jullie zullen mij wel een keer hebben gezien op m'n vaste plek in de NIVO. Samen met Kevin Tol schreef ik enkele jaren, met veel plezier, over de lokale en nationale politiek. Maar kritisch zijn vanaf de zijlijn vind ik te makkelijk. Ik heb een uitgesproken mening, en neem daarom graag m'n verantwoordelijkheid voor deze mooie gemeente.

Geen onnodige regeltjes 

"Ik heb er zin an!", riep Pim Fortuyn ooit in een alombekende toespraak. Hij doelde op zijn lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland, een nieuwe fase in zijn leven en een nieuw avontuur in de politiek. Ik weet nu hoe hij zich gevoeld heeft. Ik heb er namelijk ook zin an. Na mijn studie politicologie en de jaren dat ik in de NIVO politieke columns schreef, voelt het voor mij nu als de juiste tijd. De tijd om mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn beste beentje voor te zetten voor de gemeente Edam-Volendam en haar burgers. Op plek nummer 5 van de VVD. 

In mijn stukjes schreef ik er vaak over: het lijkt soms wel of de politiek niet wíl horen wat de burger te vertellen heeft. Plannen worden er doorheen gedrukt zonder goed overleg met burgers en ondernemers. (Horeca)ondernemers worden steeds meer opgezadeld met onnodige regeltjes. En er hangen nog steeds geen camera's in de raadszaal om te controleren wat de heren en dames politici aan het doen zijn. Dat kan echt anders.

 

Aangezien ruzie maken en moddergooien in de politiek weinig zin heeft ben ik voorstander van een positieve houding. Kritiek waar het moet, maar altijd meedenken. Geen probleemgerichte opstelling maar een oplossingsgerichte. En vooral: de burger erbij betrekken. De VVD heeft zich altijd op deze manier opgesteld en zal dat blijven doen. 

Duidelijke taal

"Maar ja, Frank, wat betekent dit nu concreet voor mij?". Onduidelijke en wollige politiek is niet aan mij besteed. Daarom heb ik een paar duidelijke speerpunten:

 Ik wil mij ten eerste inzetten om de storende files op de N247 naar Amsterdam te beëindigen. Hardwerkende mensen is dit een doorn in het oog. Door samenwerking in de (stads)regio en met VVD-minister Schultz van Infrastructuur zal de VVD zorgen dat deze knelpunten zo snel mogelijk worden opgelost. Ook de bus naar Amsterdam Centraal blijft gewoon rijden, ook na de voltooiing van de Noord-Zuidlijn. Zo hoeven studenten en werkenden niet extra over te stappen of onnodig lang te wachten.

Veel is ook gezegd over het vluchtelingenprobleem in Nederland. Mensen die zich zorgen maken over de vraag of er een asielzoekerscentrum naast hun deur komt, worden vaak onterecht weggezet in het discriminatie-hoekje. Ik begrijp de zorgen van deze mensen. Uiteindelijk moet elke vluchteling veilig kunnen worden opgevangen in de regio van herkomst. In Turkije, Libanon en Jordanië moet de opvang worden verbeterd zodat vluchtelingen geen asiel meer proberen aan te vragen in Europa. 

Sommige partijen opperen om asielzoekers op te vangen in Edam-Volendam. Die zijn de realiteitszin volledig kwijt, want er is hier simpelweg geen ruimte voor de 300+ asielzoekers die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil zien in één gebouw. 

De VVD en ikzelf zijn daarom voor opvang in veilige gebieden in de regio van herkomst en tégen opvang in Edam-Volendam. Dus ook niet in De Botter. Op die locatie zien wij graag huisvesting voor senioren, omdat onze ouderen ook recht hebben op een mooi huisje, dichtbij. 

Stabiliteit

Het politieke fascineert mij al heel lang, en ik zet daarom graag de stap om actief te worden. Voor de jongeren wil ik graag een aanspreekpunt zijn. Lokale politici staan in het weekend niet in Het Gat van Nederland, en drinken vaak geen biertje in De Molen, terwijl dat wel de plekken zijn waar de jongeren komen. Ideeën, aanvullingen of kritiek hoor ik dan ook graag aan, want de politiek mag het contact met de burger niet verliezen. Anders ben je geen knip voor de neus waard.

Ik ben voor een periode van stabiliteit, en constructieve samenwerking. De politiek moet weer doen wat van haar verwacht wordt: keuzes maken. Keuzes maken samen met de burgers en ondernemers. De VVD gaat hier hard z'n best voor doen. En ik doe graag mee. Voor u. 

Mijn naam is Frank Zwarthoed en bij de verkiezingen van 18 november sta ik voor de VVD op plek 5 van de lijst