Doorgeslagen regeldrift moet stoppen, ook op de dijk in Volendam

De horeca op de dijk opent haar deuren om 10 uur. Om 9 uur gaat - al jaren - het terrasmeubilair naar buiten om de zaak binnen schoon en klaar te maken voor opening. Maar terrassen mogen pas om 11.00 uur buiten staan. Hoe bedenk je het, zou je zeggen.

Een ondernemer mag zijn tafels en stoelen dus wel buiten opstapelen tot 11.00 uur, maar niet uitstallen voor die enkele vroege terrasbezoeker. Dit was een reden voor Koninklijke Horeca Nederland om te vragen of de terrassen - als proef - eerder open mogen, gelijk met de rest van de zaak en zoals het feitelijk al jaren gebeurt. Volstrekt logisch en wel zo praktisch.

 

Maar het mag niet. Burgemeester en wethouders vinden dat de bereikbaarheid dan ongeoorloofd belemmerd wordt door laad- en losverkeer tot 11.00 uur. Het zou ook leiden tot gevaarlijke situaties. Dit is onbegrijpelijk als je bedenkt dat de resterende wegbreedte 4 meter is (de bestrating is er speciaal voor aangepast dit jaar). Het gebeurt ook al jaren en horeca-ondernemers, die de situatie zelf natuurlijk het beste kennen, hebben zelf het grootste belang bij bereikbaarheid en veiligheid van hun terras.

 

Dit is weer een voorbeeld van doorgeslagen regeldrift. De VVD heeft gesproken met diverse ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland. De ondernemers verdienen het vertrouwen. Als je al twijfelt - van achter een bureau - dan is juist een tijdelijke proef juist de aangewezen manier om eens te kijken of de theoretische problemen in de praktijk inderdaad niet bestaan. Maar in plaats van meedenken, wordt als afsluiter gedreigd met handhavend optreden. Van iets dat al jaren zonder problemen plaatsvindt.

 

Deze houding van de gemeente moet zo snel mogelijk veranderen. Risico's hoeven niet ten koste van alles te worden vermeden. De VVD ziet daarom graag dat deze proef alsnog doorgaat en bij succes wordt omgezet in een definitieve situatie. Het is belangrijk dat de gemeente meer gaat meedenken, oplossingen zoekt en haar doorgeslagen regeldrift loslaat.