Vragen over keuze crisisopvang in sporthal De watering in Oosthuizen door college Zeevang

De VVD Zeevang voelt zich overvallen door de brief van het college van B&W van 24 september jl. en in het bijzonder door het daaropvolgende bericht in het NHD. In de brief van het college van CDA en Zeevangs Belang staat dat het college diezelfde dag aan de Veiligheidsregio kenbaar heeft gemaakt dat sporthal De Watering in Oosthuizen, indien nodig, kan dienen als crisisopvang voor vluchtelingen.

De VVD had verwacht dat er eerst met de raad, omwonenden en belanghebbenden een overleg- en informatiebijeenkomst zou plaatsvinden over een eventuele crisisopvang en alle consequenties daarvan, voordat er een besluit van het college/de burgemeester was genomen.

De VVD Zeevang heeft onderstaande vragen hierover gesteld aan het college:

  1. Wij verzoeken u op zeer korte termijn een informatiebijeenkomst te beleggen voor omwonenden, belanghebbenden en gebruikers van Sporthal De Watering. Een eventuele crisisopvang (circa 72 uur) van vluchtelingen in sporthal De Watering in Oosthuizen heeft immers impact op o.a. omwonenden en gebruikers.
  2. Heeft u de diverse consequenties en risico’s van een dergelijke crisisopvang onderzocht en gewogen? Kunt u ons daarover op zeer korte termijn informeren?
  3. Sporthal De Watering in Oosthuizen wordt gebruikt door diverse (sport) verenigingen en door basisschool Het Kraaiennest voor de gymlessen. Op welke wijze heeft u of gaat u met dit aspect rekening houden?