Geen extra opvanglocaties beschikbaar voor asielzoekers

De PvdA heeft aangekondigd dat zij donderdag de gemeenteraad oproept om locaties in Edam-Volendam te zoeken om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen. Dit in reactie op de oproep van staatssecretaris Dijkhoff en in navolging van veel andere gemeenten in de regio. Wie die oproep heeft gehoord (of naluistert op internet), weet beter.

Dijkhoff gaf aan dat opvang in de regio van herkomst plaats moet vinden. Dát is het uitgangspunt. Niet de opvang in Nederland. En Europa volgt deze insteek. Wie uit Syrië, Irak of Eritrea moet vluchten is al lang en breed veilig voor Europa wordt bereikt. Het gaat dus niet om veiligheid, maar om asiel. De insteek van de VVD is daarom veilige opvang in de regio van herkomst. Asiel is dan niet nodig en zal ook niet worden verleend. Wie toch komt, gaat linea recta terug naar de eigen regio. Daarmee vervalt het verdienmodel van de mensensmokkelaars - en dan vermindert ook het vele leed en vele onnodige dodelijke slachtoffers door verdrinking en verstikking.

Maar zo ver is het nog niet. Dijkhoff constateerde ook dat de toename van asielzoekers nu sneller gaat, dan de toename van opvangplaatsen. Ondanks het feit dat gemeenten nu al goed meewerken bij het zoeken naar opvangruimte. Voor dergelijke opvang gelden een aantal criteria, zodat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ook de benodigde hulp en faciliteiten kan bieden en onderhouden. Eén daarvan is dat er minimaal 300 opvangplaatsen moeten zijn en er zijn er meer. Daarmee is gelijk duidelijk dat opties zoals De Botter - los van de financiële en maatschappelijke afweging - onwenselijk en onhaalbaar zijn.

Een onderzoek naar eventuele locaties is misschien begrijpelijk gezien het menselijk leed, maar het is ook 'voor de vorm'. Vooraf is al bekend dat het niets gaat opleveren. En het draagt ook niet bij aan een meer structurele oplossing. Dat is niet de oplossingsgerichte samenwerking die de VVD zoekt. Wij gaan voor echte oplossingen, maar die zijn in Edam-Volendam voor dit probleem nu niet voor handen.