Wie bepaalt de toekomst van het Europaplein?

Het Europaplein moest een gezellig, levendig centrum worden. Maar na een paar inspraakbijeenkomsten voor de zomer en een vertrouwensbreuk binnen de coalitiepartijen, zijn we terug bij af.

Het plan dat er lag is gesneuveld en ging eigenlijk alleen over de herinrichting van de straat. Het creëren van een gezellig en levendig centrum kwam in dit plan niet uit de verf. Een uitweg uit de impasse lijkt verder weg dan ooit.

Hoe zonde van alle energie dit ook is geweest, de VVD streeft nog altijd naar een bruisend centrum dat door samenwerking tot stand komt. De aanpak die de VVD voorstelt is dat diverse belangengroepen één afgevaardigde leveren. Dit groepje burgers & ondernemers krijgt - zónder de gemeente! - de kans om samen met een plan te komen. Ze krijgen alleen een doelstelling en kaders (met betrekking tot tijd, financiën, kwaliteitsniveau) mee van de gemeente .

Lukt het, dan gaat dat plan - waarbij de politieke factor tot een minimum wordt beperkt - ter inzage en wordt het uitgevoerd. Mocht dit toch niet slagen en blijkt optimaal draagvlak niet haalbaar, dan hakt de politiek  alsnog de knoop door. De VVD hoopt dat we zo kunnen komen tot een breed gedragen plan, waar de burgers en ondernemers echt invloed op hebben.