Edam blijft goed, wordt beter

In Edam is het al prettig wonen en werken. Dat moeten we koesteren. Toch kunnen er een aantal concrete zaken beter. Dat haalt de lokale VVD uit de vele gesprekken die gevoerd zijn in Edam het afgelopen jaar. Er zijn nog zorgen over betaalbaar wonen voor jong en oud, (verkeers)veiligheid, verbetering van de openbare ruimte (zoals voetpaden, fietspaden en wegen) en het permanent maken van de tijdelijke terrassen voor de horeca. Dat willen we graag aanpakken.

In Edam is het al prettig wonen en werken. Dat moeten we koesteren. Toch kunnen er een aantal concrete zaken beter. Dat haalt de lokale VVD uit de vele gesprekken die gevoerd zijn in Edam het afgelopen jaar. Er zijn nog zorgen over betaalbaar wonen voor jong en oud, (verkeers)veiligheid, verbetering van de openbare ruimte (zoals voetpaden, fietspaden en wegen) en het permanent maken van de tijdelijke terrassen voor de horeca. Dat willen we graag aanpakken.

 

Senioren: wonen en zorg in Edam

Senioren lijken een bijna vergeten groep in Edam. Edam is de enige kern in de gemeente waar nu geen wonen met zorg meer is. Daarom is het belangrijk dat de Meermin in ere wordt hersteld. Ook zet de VVD in op de bouw van meer (senioren)appartementen, wat ook doorstroming in de woningmarkt bevordert.

 

Jongeren willen wonen!

Het kopen van een woning is voor de jeugd een bijna onmogelijke opgave. De VVD wil dat jongeren een starterslening tot maximaal €45.000 van de gemeente kunnen krijgen. Daarnaast moet woningbouw zo gerealiseerd worden dat jongeren een kans krijgen. Dus niet allemaal dure hoek- of vrijstaande woningen.

 

Te hard rijden en zwaar verkeer sterk verminderen

De lokale VVD wil dat er forse stappen gezet worden met het terugdringen van hardrijden in de bebouwde kom en in het landelijk gebied. Met spaarpalen kan goed gedrag worden beloond (als men zich aan de regels houdt wordt een bedrag gespaard, die de buurt kan uitgeven aan iets leuks voor de wijk). Daarnaast moeten straten en wegen zo worden ingericht dat het lastiger wordt om hard te rijden. Ook zwaar verkeer moet zich strikt aan de snelheid houden, zodat de overlast sterk vermindert.

 

Overlast in de buurt aanpakken

In sommige buurten is er overlast van een groep losgeslagen jeugd. Er wordt drugs gedeald en overlastgevers hebben weinig respect voor de omgeving. De VVD vindt het vreselijk dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Natuurlijk wordt veelvuldig met die jeugd gesproken, maar handhaving door middel van (mobiele) camera’s, slimme mosquito’s die de bewoners zelf kunnen aanzetten bij overlast en stevig optreden van politie en BOA’s moet die kleine groep overlastgevers duidelijk maken dat we de overlast echt niet meer pikken.

 

Permanente terrassen voor de horeca

De VVD heeft er in samenspraak met andere partijen in de gemeenteraad voor gezorgd dat horecaondernemers extra terrassen konden aanleggen. Die regeling geldt tot 1 januari 2023. Wij willen dat de extra terrassen, die geen overlast geven en erg worden gewaardeerd, zoveel mogelijk permanent worden gemaakt. Dat is goed voor de gezelligheid in het centrum waar de toerist én inwoners volop genieten van al het lekkers dat de horeca biedt.

 

Tot slot

Wie gaat ervoor zorgen dat Edam mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen, voor jou.

 

Daar gaan wij voor knokken met ons topteam, waaronder Emile Karregat, Jan-Jaap Surie en Bart Verzijde. Zodat de dingen die goed gaan in Edam goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen ook echt beter worden.

 

Daar kun je voor kiezen. Kies 14, 15 en 16 maart VVD Edam-Volendam.