Onze speerpunten

Wie gaat ervoor zorgen dat Edam-Volendam gewoon goed blijft en beter wordt? Want laten we eerlijk zijn: we hebben een mooie gemeente. Waar vele verenigingen en vrijwilligers actief zijn en waar inwoners met plezier wonen. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best wel een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat willen we graag zo houden. Zo koesteren we ons bruisende verenigingsleven, maar ook de veelzijdige horeca, de prachtige natuur en onze feesten en tradities.

Dingen die niet goed gaan, die moeten we gewoon snel verbeteren.

Dit willen wij beter maken:

  • Meer bouwen van betaalbare koopwoningen, voor jongeren en senioren. Bijvoorbeeld door het bebouwen van de hele Lange Weeren (ruim en groen), het beschikbaar stellen van startersleningen voor jongeren en de aanpak van huisjesmelkers. Ook zorgen we voor meer betaalbare woningen in het buitengebied, met respect voor het open landschap.

  • Flinke verbetering van de verkeersveiligheid en veilige wijken. Er wordt veel te hard gereden in sommige delen van de gemeente. Het verkeer maken we veiliger door: slimmere inrichting van wegen waar te hard gereden wordt, betere verlichting op oversteekplaatsen en effectievere handhaving.

    Daarnaast voelen inwoners in sommige delen van de gemeente zich onveilig. Dat is onacceptabel. We pakken overlastgevende jongeren aan door betere handhaving, boetes voor jongeren die zwaar vuurwerk gooien (+ hun ouders) en in overleg met de buurt kijken we of er (tijdelijke) camera’s nodig zijn.

  • We maken meer mogelijk in de gemeente: levendige havens, authentieke evenementen en de tijdelijke terrassen permanent. Uiteraard passend bij de identiteit van het gebied. We zorgen dat onze boeren weer kunnen boeren, bijvoorbeeld door het aanpakken van ganzenoverlast in de polder. Ook bieden we agrariërs de mogelijkheid om bezoekers te laten kamperen en/of het openen van een Bed & Breakfast.

 

Wie gaat ervoor zorgen dat Edam-Volendam mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen voor jou.

Daar gaan we voor knokken met ons topteam onder leiding van lijsttrekker Emile Karregat. Zodat de dingen die goed gaan goed blijven. En de dingen die beter kunnen, ook echt beter worden.

Daar kun je voor kiezen. Kies 14, 15 en 16 maart VVD Edam-Volendam.