Een Lange Weeren om trots op te zijn

De lokale VVD wil al heel lang een prachtige ruime wijk in de Lange Weeren met veel groen, water en wandelpaden. Waar het prettig wonen is met betaalbare huizen. Afgelopen donderdag werd een (ontwikkel)plan gepresenteerd voor de helft van het gebied. Dit plan voldeed niet aan de wensen van verschillende fracties, waaronder de VVD. Het plan bevatte veel huizen op een beperkt gebied, en de huizen die er stonden waren nauwelijks betaalbaar. Daarom heeft de lokale VVD tegen dit plan gestemd en zullen we er alles aan doen om te zorgen dat er snel een wijk wordt gebouwd waar we trots op kunnen zijn.

© VVD Edam-Volendam

Lange Weeren - nieuw plan voor een prachtige ruime wijk

De lokale VVD wil al heel lang een prachtige ruime wijk in de Lange Weeren met veel groen, water en wandelpaden.  Waar het prettig wonen is met betaalbare huizen. Afgelopen donderdag werd een (ontwikkel)plan gepresenteerd voor de helft van het gebied. Dit plan voldeed niet aan de wensen van verschillende fracties, waaronder de VVD. Het plan bevatte veel huizen op een beperkt gebied, en de huizen die er stonden waren nauwelijks betaalbaar. Daarom heeft de lokale VVD tegen dit plan gestemd en zullen we er alles aan doen om te zorgen dat er snel een wijk wordt gebouwd waar we trots op kunnen zijn. 

Geen Korte maar Lange Weeren

Tijdens de raadsvergadering gaf fractievoorzitter Emile Karregat namens de VVD aan dat het plan moet gaan over de hele Lange Weeren en niet over de helft. De provincie heeft namelijk aangegeven dat als de gemeente zou gaan voor de helft van het gebied, uitbreiden daarna niet meer mogelijk is. En dan is de kans op een woning voor veel jongeren na 2030-2035 verkeken. Dat zou toch doodzonde zijn

1.180 woningen verdeeld over een groot gebied

De VVD gaat voor ontwikkeling van de Lange Weeren als geheel. Met in totaal netto geen ca. 850 woningen op een klein gebied, maar richting 1.180 woningen op een ruim groot gebied. En die woningen zijn hard nodig! Tot 2030 zijn er alleen al in Volendam 955 woningen nodig. Tot 2035 zijn dat er al 1.280! De VVD wil bouwen voor onze woningzoekenden in Edam-Volendam; daarom is een ruim opgezet plan met betaalbare woningen nodig voor het hele gebied. 

Breed gedragen plan

Heb je dan meer kans van slagen bij de provincie met een plan voor een kleiner stuk van de Lange Weeren? Dat is niet gezegd. De VVD is van mening dat er een veel mooier plan kan komen voor de hele Lange Weeren. Niet alles op elkaar proppen op een kleiner gebied. De provincie zal dan ook zien dat zo’n plan met veel groen, water en biodiversiteit voldoet aan de eisen die gesteld zijn.  

In dat geval zal waarschijnlijk sneller gebouwd kunnen worden, met minder rechtszaken en breed draagvlak in de gemeenteraad en onder de bevolking. Er wordt dan gebouwd wat woningzoekenden willen: een prachtige wijk met voorzieningen en veel betaalbare woningen. Een wijk waar de inwoners van Edam-Volendam trots op kunnen zijn. 

VVD Edam-Volendam