Stank voor dank

’s Ochtends worstel ik me, als in een wekelijks ritueel, door een vies en schijnbaar op zichzelf staand ecosysteem van roeken, meeuwen, knaagdieren en eksters. In een landschap van vuilnis. Zelfs een reiger heeft begrepen wanneer er wat te halen is. Het doet me denken aan taferelen in warme vakantieoorden in Midden-Amerika en rond de Middellandse zee, waar afvalbergen aan de kant van de weg spontaan ontstaan en niemand zich daarover bekommert.

Het is, misschien lichtelijk overdreven, de associatie wanneer ik elke week zie dat de straten her en der zijn veranderd in een zone van verspreid huishoudelijk afval. Een oud probleem dat men kennelijk niet wil oplossen.

Nou werk ik veel in andere gemeenten en als ik daar door de woonwijken rijdt of collega’s spreek, dan herkent men dit beeld eigenlijk nooit. En de verklaring komt meestal gelijk met de verbazing bij mijn collega’s: “Gebruiken jullie nog plastic vuilniszakken?”. De moraal van het verhaal is simpel, stap over op grijze containers naast de bekende gft-bak en we zijn van het probleem af. Of leg versneld ondergrondse afvalcontainers aan. Dan kunnen we van ons afval af als wij dat willen en kan het ophalen van afval goedkoper. We zijn dan gelijk van die stinkende vuilniszak af en zeker in warme zomerperiodes is dat zeer welkom.

De roep om een oplossing is niet nieuw. Vorig jaar heeft de VVD zich hier politiek weer hard voor gemaakt. De gemeenteraad ging er in mee en vroeg om versneld ondergrondse afvalcontainers aan te leggen voor íedereen. Het geld om hierin versneld te investeren is trouwens al beschikbaar en wie weet kan de afvalstoffenheffing dan zelfs wat omlaag.

Toen ik van de week bij hoge temperaturen weer door straten vol zwerfafval reed, realiseerde ik me dat het college hier geen uitvoering aan heeft gegeven (de deadline was 1 mei jl). Wel zijn er stickers op een paar bestaande afvalcontainers geplakt, die dreigen met een boete door handhavers die ik nooit zie. Alsof die aanpak een einde maakt aan het door vogels over straat laten verspreiden van afvalzakken omdat de vuilniswagen niet overal tegelijk kan zijn.

Burgemeester en wethouders hebben het raadsbesluit niet uitgevoerd en hebben niet eens de moeite genomen om te vertellen waarom niet. Het geld ligt ondertussen nog op de plank. Er is in 2014 liefst € 2 miljoen (!) niet uitgegeven aan zaken die het college uit zou voeren. En erger, het probleem is niet opgelost.

Wat de VVD betreft is 2015 de laatste zomer dat kapotgetrokken plastic vuilniszakken wekelijks het straatbeeld bepalen. Hopelijk maken burgemeester en wethouders daar alsnog snel werk van. En anders doet de VVD dat na de verkiezingen aanstaande 18 november graag zelf.

Fijne vakantie,
Wim Runderkamp
VVD Edam-Volendam