Horeca Edam-Volendam verder geholpen

De Corona-pandemie trekt een zware wissel op heel Nederland. Voor niemand zijn beperkende maatregelen leuk. Bedrijven moeten er alles aan doen om het hoofd boven water te houden. VVD wil de lokale ondernemers te hulp schieten.

Uitbreiding terrasruimte slechts tot februari 2021

Eerder dit jaar diende de VVD (ondersteund door Lijst Kras) in de gemeenteraad de bekende motie in over uitbreiding van terrasruimte. Dat hebben burgemeester & wethouders snel opgepakt. Complimenten daarvoor zijn op z’n plaats.  Want het was prachtig te zien dat juist die terrassen van de zomer druk bezet waren. Enige nadeel: de regeling loopt tot februari 2021. 

Na evaluatie formele verlenging van de periode en……winterterrassen?

Op een enkele klacht na is de uitbreiding van de terrassen deze zomer goed verlopen. De VVD heeft daarom weer een motie ingediend die het college van burgemeester & wethouders oproept de termijn formeel te verlengen.  Daarnaast heeft de VVD gevraagd of in de winter op de dijk houten vlonderterrassen aan de gevel mogelijk zijn. Dit is een wens van vele horecaondernemers. Ook weer tijdelijk, maar de branche heeft het meer dan moeilijk. Op de loswal in Volendam kun je personeel ’s winters niet over gladde trappen laten lopen, dus leek het de VVD goed om de mogelijkheid van zogenaamde houten winterterrassen aan de gevel tijdelijk te faciliteren.

Horeca verder helpen, maar ideeën van andere ondernemers ook welkom!

Natuurlijk, de horeca is nú dicht, maar wellicht krijgen de maatregelen snel effect zodat de ondernemers er nog iets van kunnen maken.  En als ondernemers in andere branches ook ideeën hebben roepen wij hen op om het college van B&W of de VVD te benaderen, want ook zij dienen te worden gehoord en geholpen waar het kan.

Ondernemers waar mogelijk geholpen

De reactie van het college op het verzoek van de VVD om de uitbreiding voor ondernemers ook formeel  te verlengen was positief en er wordt dan ook op vertrouwd dat ondernemers daar waar mogelijk -binnen grenzen en coronamaatregelen- worden geholpen. Natuurlijk kunnen wij het omzetverlies en het gebrek aan gezelligheid niet goedmaken, maar alle beetjes helpen.

VVD Edam-Volendam

Emile Karregat, Dorèthy van Raaij, Jan-Jaap Surie, Elma de Koekkoek, Frank Zwarthoed