Verkeer & parkeren

De zomer is voorbij en het lijkt wel alsof alles tegelijk weer in beweging komt. Mijn thema van de week past daar bij. Het is absoluut verkeer & parkeren. Van scholen die uit het niets hun openingstijden aanpassen en de gevaarlijke gevolgen daarvan bij de gemeente neerleggen, tot het vervangen van honderden verkeersborden in de oude kom van Volendam.

Van de grondmetingen en inrichtingsplannen voor de 3e ontsluitingsweg tot de invoering van eenrichtingsverkeer langs de grachten van Edam. En van handtekeningenacties in de Leliestraat voor groen of juist voor parkeren, tot anonieme krantenartikelen over groen versus parkeren in het Donata Steurhof. Soms lijkt het alsof alles tegelijk komt. En deze week was er zo een. Maar het was de kickoff van de reconstructie van de Julianaweg die het meest in het oog springt.

Die reconstructie van de Julianaweg gaat nog vele jaren werk (en daarmee ook overlast) opleveren. Volgens planning zijn we pas in 2025 klaar. 

Meer informatie kunt u vinden bij de LOVE, waar ik het allemaal nog eens mocht toelichten: https://www.youtube.com/watch?v=gmx9BnEZ_1M

Vanaf deze week kan iedereen meedenken, via de website:  https://julianaweg-volendam.nl

Daar kan iedereen zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden voor een werkgroep en, als eerste stap, de enquête invullen. Die enquête is al hónderden keren ingevuld, dus we krijgen heel veel input van inwoners en ondernemers en daar zijn we ontzettend blij mee. Het kan de plannen en de keuzes alleen maar beter maken.

Ondertussen zullen veel inwoners en ondernemers, bij dit project en andere, geduld moeten hebben. Ik begrijp het heel goed als mensen met me om tafel willen om een en ander te bespreken. Of antwoorden willen op concrete vragen, ook al moet de planvorming samen nog beginnen. 

Maar er zitten 24 uur in een dag. Ik kan helaas niet met iedereen individueel om tafel. En om eerlijk te zijn, hoeft het ook niet. Als iemand zijn verhaal aan mij vertelt, dan weegt dat niet zwaarder of minder zwaar, dan wanneer datzelfde verhaal aan een ambtenaar wordt verteld. Juist in Corona-tijd, waarin we nog steeds geen participatie, inloopavonden en workshops kunnen houden zoals we dat graag zouden willen, hoop ik dat veel belanghebbenden hun mening schriftelijk aan de gemeente geven. Artikelen in de krant, zeker als die anoniem zijn, of uitingen op facebook zijn wat dat betreft zonde. We zijn hard aan het werk met al die projecten. 

Tijd om de kranten te lezen of facebook af te struinen, is zegmaar niet wat we van ambtenaren vragen. En als ik er op zou reageren, dan kom ik 24 uur per dag tekort. We luisteren graag, maar als je echt wilt dat je mening wordt gehoord, laat het ons dan weten op een manier waarbij we elkaar helpen. Het college zal alle meningen zo goed mogelijk meewegen, naast andere aspecten die niet iedereen zich meteen realiseert. Neem herinrichtingsplannen rondom de Leliestraat of het Donata Steurhof. Ik begrijp heel goed de zorgen en andere emoties als dingen ingrijpend zouden kunnen gaan veranderen. 

Maar keuzes zijn nog niet gemaakt. En er spelen naast groen en parkeren ook andere belangen. Zoals de bereikbaarheid voor de brandweer, of wateroverlast door steeds heftiger regenbuien. Welke keuzes uiteindelijk worden gemaakt, zal zeker worden teruggekoppeld. Maar alles gebeurt met een goede reden en dat zullen we ook gaan uitleggen wanneer het zover is.

Wim Runderkamp
Wethouder