‘Kermis of geen kermis’...

Maar eerst wat luchtigers. Deze week, bij prachtig weer, stonden we alsnog even stil bij de gerenoveerde Trambrug. De brug uit 1906 is weer prachtig geworden en is in specifiek ‘grachtengroen’ teruggeplaatst. Nu Corona-maatregelen weer wat ruimte gaan bieden, wilden we er toch even aandacht aan geven en is een mooi info-bord geplaatst.

Het viel samen met het uitreiken van de sterren aan het kersverse geopende hotel/restaurant Hof van Holland. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt en gezien dat het echt prachtig is geworden. Een aanwinst voor Edam en een plek waar ik zeker nog eens ga eten. En nog zoiets, de aanleg van de parkeerplaats langs de Singelweg is gestart. Weer een voorbeeld van een jarenlang lopend dossier, waar knopen zijn doorgehakt en de uitvoering nu een feit is!

En dan de gevoeliger onderwerpen. Allereerst de ‘Transitievisie Warmte’. Als gevolg van het landelijke Klimaatakkoord, zijn ook gemeenten aan de slag om onder meer alle woningen in 2050 van het (aard)gas af te kunnen laten sluiten. Dat geeft veel mensen onrust. Maar ik kan ze gerust stellen. In de Transitievisie Warmte zetten we in op isolatie. Want als je minder hoeft te verwarmen, kost het ook minder energie. Daarnaast willen we in 4 buurten aan de slag met nader onderzoek.

Er gaat dus niemand gedwongen afgesloten worden. De centrale uitgangspunten zijn haalbaar, betaalbaar, draagvlak en vrijwilligheid. We gaan wel verder onderzoeken hoe dat kan. En dat is ook nodig. Want in sommige buurten moet bijvoorbeeld het riool vervangen worden (denk aan Kwadijk) of is het gasnet verouderd (denk aan Oosthuizen-Noord). Dan moet de straat ingrijpend opengebroken worden en dan doen zich vanwege het Klimaatakkoord keuzes voor.

Gaat Liander het gasleidingennet nog vervangen? Kunnen we dan gelijk een warmtenet aanleggen, als de weg er toch helemaal uit moet? Dat soort vragen zorgen dat we nader onderzoek moeten doen. In andere buurten, zoals het middengebied in Volendam en een deel van de Watering in Oosthuizen, zijn woningen dusdanig geïsoleerd, dan inwoners (vrijwillig) aan de slag kunnen met all-electric oplossingen.

Na de zomer zal de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vaststellen. Daarna gaan we nader onderzoek doen en kijken we in ‘Wijkuitvoeringsplannen’ of het haalbaar en betaalbaar is (te maken). We brengen dan niet alleen de kosten in beeld, maar ook waar het geld vandaan moet komen. Want nogmaals: betaalbaarheid, haalbaarheid, draagvlak en vrijwilligheid staan centraal.

En dan nog kermis... Sinds premier Rutte gisteravond versoepelingen rondom Corona presenteerde, staat mijn telefoon roodgloeiend. De kermis in Edam viel voor 1 september en mocht sowieso niet doorgaan. De kermis in Volendam moesten we nog over besluiten, maar dat zag er niet rooskleurig uit. En nu kunnen evenementen weer plaatsvinden, maar onder voorwaarden.

Ontzettend veel inwoners en ook de pers stellen vragen, geven tips, delen ideeën en wat al niet meer. Velen zijn heel erg voorzichtig. Maar anderen zitten er soepeler in en willen zo graag dat de kermissen door gaan. De verdeeldheid is een feit. En wat iedereen wil, is duidelijkheid. Maar eerlijk gezegd, niemand weet hoe het er over 2,5 maand voor staat. Toch moeten we eigenlijk nu beslissen. Dinsdag praten we er verder over in het college. En om eerlijk te zijn, met de voorwaarde dat 1,5 afstand gehouden moet worden, heb ik er nog een heel erg hard hoofd in, hoe graag ik het ook anders zou zien.

Wim Runderkamp,
Wethouder