Eénrichtingsverkeer in Edam

Ik heb er de afgelopen jaren zo veel vragen over gehad. Wanneer het er nou van zou komen. Vorig jaar was het een van mijn prioriteiten. Maar nu is het dan zover. Het autoverkeer wordt daarmee voorspelbaarder, er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en de monumentale stoepen die in Edam (door elkaar passerende auto’s) regelmatig kapot werden gereden, worden gespaard.

Toch is er nog veel werk aan de winkel. Uiteindelijk willen we bij het vervangen van rioleringen en grote herinrichtingen van straten, de ruimte voor de auto versmallen, om Edam nog mooier te maken en het langzaamverkeer nog veiliger te maken en verder te stimuleren. Dat is een kwestie van de lange adem, maar nu wordt de eerste stap gezet!

En er is meer nieuws. De hoeveelheid restafval neemt af! Deze maand zijn weer een heleboel ondergrondse containers geplaatst. En die aanpak begint te werken. Niet alleen kun je altijd je afval kwijt, er is ook veel minder zwerfafval. En nog belangrijker: het restafval neemt nu dus af! We zijn met z’n alleen in een paar jaar tijd terug van 260 kilo restafval per persoon per jaar naar 192 kg op dit moment. In Edam en in Volendam althans. In Zeevang ligt het historisch zelfs nog iets lager. Aan de andere kant, dat is nog lang niet de 100 kg per jaar, die we onszelf tot doel hadden gesteld voor 2020. Dat gaan we, denk ik, niet op tijd halen. Al kan het nog wel! 

Daarom overheerst bij mij toch vooral een positief gevoel, want we zijn flink op weg. Zeker als we er rekening mee houden dan nog 40% van die 192 kg restafval bestaat uit waardevol GFT. Als we allemaal dit jaar ons GFT apart inzamelen, dan zijn we er bijna! Daar blijkt maar weer uit dat het gaat om menselijk gedrag. Gedrag trouwens, dat wel direct een relatie heeft met de afvalstoffenheffing. Want hoe meer restafval, hoe duurder de verwerking en hoe hoger de rekening. We hebben dus ook allemaal een direct financieel belang om ons GFT apart in te zamelen. Daar hoef je geen duurzaamheidsgoeroe voor te zijn.

In datzelfde beeld, maar met een heel ander doel, viel een bezoek dat ik met college Tuijp bracht aan de volkstuinen in Volendam. Het is mooi om te zien welke sociale rol dat complex speelt, hoe steeds meer jongeren gaan tuinieren en ook hoe de gemeente samenwerkt met bloemrijke bermen om met veel passie speciaal ingerichte bijentuinen te ondersteunen. En passant zijn we meegenomen in de mooie plannen op het terrein van educatie. Ik hoop dat, net als in Oosthuizen, ook scholen in Volendam en andere kernen dat oppakken. Aanstaande 4 juli is er een open dag, dus iedereen die het leuk lijkt, is van harte uitgenodigd!


Wim Runderkamp

Wethouder