Een nog mooiere openbare ruimte!

Maar laat ik beginnen met ander mooi nieuws! Namelijk de nominatie van Edam-Volendam als Topsportgemeente aan het jaar. Het is een eer die ons vaker te beurt is gevallen, maar we zijn er niet minder bij mee. Het zegt ook iets over onze lokale cultuur, ambities en het individuele doorzettingsvermogen, maar ook over sponsoring door bedrijven in Edam-Volendam.

Verder was er deze week uitgebreide aandacht voor de horeca en andere branches, waar de gemeente een soepele opstelling kiest om de Corona-effecten te verzachten. Zo wordt ook soepel omgegaan met het beleid voor standplaatsen. Zoals voor de notenkraam bij de Vomar, of een oliebollenkraam in de zomer. En worden stappen gezet ten aanzien van terrassen, ook op het Europaplein.

En dat is mijn bruggetje naar een steeds mooiere openbare ruimte, mijn belangrijkste thema deze week. Allereerst door de prachtige herinrichting bij De Tochtgenoten, tussen de kettingbrug en de Joodse begraafplaats in Edam. Met de haag, nieuwe bestrating, de bankjes was het al prachtig geworden. Helemaal in lijn met de ‘Visie op de openbare ruimte’. Deze week is er ter herdenking een prachtige plaquette geplaatst. Ik ga er nog niet zoveel over zeggen. Maar 4 mei, met dodenherdenking, wordt de plaquette onthuld en ik kan iedereen aanraden om op een rustig moment eens te gaan kijken en er bewust bij stil te staan. Het is mooi dat de geschiedenis zo zichtbaar wordt gemaakt. Zonder anderen te kort te willen doen wil ik met name Mick Nolte en zijn medebestuursleden, Wil Spanjer, wijkbeheerder Frank van Dijk en Jan Reek bedanken voor hun grote betrokkenheid en inspanningen. Dit is participatie bij uitstek, waar de overheid participeert bij burgerinitiatieven, in ware samenwerking.

Ook zo’n voorbeeld is de afbeelding van het bevrijdingsfeest die de wijkraad Oude Kom Volendam, in samenwerking met sponsoren en de gemeente, heeft laten aanbrengen in het tunneltje onder het viaduct in Volendam. Hier verdient met name de wijkraad het compliment. En het is prachtig geworden. En de verlichting geeft het echt iets extra’s. En laat ik de Trambrug in Edam niet vergeten, die recent weer in oude luister is teruggeplaatst.

Tenslotte heb ik deze week het Groenbeleid gezien. Dat heeft al ter inzage gelegen en kan nu door de gemeente vastgesteld worden. Het geeft ons voor jaren een goed kader voor goed groenbeheer en het verder vergroenen van de gemeente. Daarin wordt rekening gehouden met de lokale identiteit, het klimaat, participatie, biodiversiteit en het belang van groen daarvoor. Al met al mooie stappen, om de gemeente steeds mooier te maken.

Wim Runderkamp
Wethouder