Corona

Het kan ook niet anders. Het is namelijk elke dag merkbaar. En het went nog niet echt, dat werken in Coronatijd. Alle overleggen gaan via beeldbellen. Op zich werkt dat goed. Vergaderingen duren korter en alles wordt toch besproken. Lekker effectief. Maar aan de andere kant, nu we een paar weken verder zijn, mis ik de informele contacten, de wandelgangen en het even bij elkaar binnenlopen. In de tussentijd wordt hard gewerkt aan oude plannen en tegelijkertijd zijn er allerlei nieuwe werkzaamheden bijgekomen.

Nieuwe zaken betreffen bijvoorbeeld de vele vragen ten aanzien van economische hulpmaatregelen. De dienstverlening is verandert. Zo kun je afspraken alleen nog telefonisch maken en nu even niet via internet. Zodat we kunnen bepalen of er wel echt haast bij is. Veel andere werkzaamheden gaan gewoon door. Neem de vergunningaanvragen. Daar hadden we een dip verwacht, maar die is niet gekomen. En ook de projecten gaan zoveel mogelijk gewoon door.

Soms is dat lastig. Bijvoorbeeld bij de reconstructie van de Julianaweg. De voorbereidingen gaan door, maar de participatie kan nu niet worden uitgerold zoals we dat van plan waren. Van geval tot geval kijken we dan of we doorgaan en schriftelijke participeren (zoals bij de herinrichting van de Bootslot en Dukaton) of dat we moeten uitstellen of volstaan met informeren. Ook online participatie zijn we aan het bekijken. Want een project als dit kan niet uitgesteld worden.

Andere dingen gaan gewoon door. Neem de herinrichting van het plein bij mfa De Groote Molen en bso De Koningsspil in Oosthuizen. Daar ben ik deze week nog even langsgegaan. Soms is beeldbellen te beperkend. En wil ik het even met eigen ogen zien en bespreken. Maar we houden dan wel de nodige afstand. Het college deelt mijn insteek om extra geld te vragen aan de gemeenteraad.

Aanvullend op de inzet van de school en andere gebruikers om te zoeken naar aanvullende middelen en door zelf werkzaamheden te verrichten. Zo werken we goed samen om het plein alsnog te kunnen herstellen en tegelijkertijd op te knappen. Zo maken we werk met werk, lossen we de structurele rioleringsproblemen en herstellen we de fout uit het verleden definitief.

Tenslotte kan ik ook de markt in met name Volendam niet onbenoemd laten. Tijdens een interview met de LOVE heb ik er al en ander over gezegd vorige week. We hebben de marktopstelling aangepast en boa’s en politie houden het in de gaten en spreken mensen aan. De meeste mensen houden zich netjes aan de afspraken, afzettingen en onderlinge afstanden. Gelukkig.

Maar helaas is er ook een minderheid die dat niet doet en die lak heeft aan bijvoorbeeld afzettingen. We willen de goeden niet onder de kwaden laten lijden en gaan kijken of we de opstelling nog wat kunnen verruimen en verbeteren. Ook vanwege de samenloop met winkelcentrum Havenhof. En waar nodig zullen bezoekers die zich niet aan de afspraken houden, worden beboet. Maar laten we er vooral op inzetten dat het zóver niet hoeft te komen!