Verkeersveiligheid en nieuw speelplein bij de MFA in Oosthuizen

Vanwege de verkeersonveilige situatie bij de MFA in Oosthuizen en de kruising met de Seevancksweg heeft de gemeente vorig jaar participatiebijeenkomsten gehouden met OBS De Koningsspil, kinderopvang Berend Botje, de beheerder van de sporthal de Groote Molen en de Dorpsraad Oosthuizen. Tijdens die bijeenkomsten werd verzocht om het schoolplein anders in te richten, het groen aan de voorzijde van het gebouw op te knappen en de entree van de Groote Molen te verbeteren. De plannen zijn daarna voorgelegd aan de gebruikers van de school, sporthal, schoolouders, omwonenden en andere geïnteresseerden.

In november 2019 is in de gemeenteraad het voorstel besproken om de Kiss & Ride te verplaatsen, de parkeerplaatsen en de kruising met de Seevancksweg aan te passen en diverse herstelwerkzaamheden uit te voeren. Door de herinrichting en aanpassingen wordt de verkeersveiligheid bij de MFA aanzienlijk verbeterd. De VVD vindt de verbetering van de verkeersveiligheid erg belangrijk voor zowel de kinderen als de ouders.

Verzakking waterafvoer en een groter en groener schoolplein

Verzakking van de grond rondom de school leidt vaak tot verstopping van riolering. Dat moet duurzaam worden opgelost. De school en belanghebbenden verzochten daarnaast om meer aanpassingen van het schoolplein en wilden extra geld om het schoolplein groter en groener te maken.

De hele gemeenteraad heeft tijdens die vergadering in november 2019 het college van B&W verzocht om meer geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van het schoolplein. Dit extra geld zou de school dan kunnen benutten om samen met ouders, kinderen en omwonenden zelf een plan te maken om het schoolplein aan te passen.

Meer geld voor MFA in Oosthuizen

Naast de herstel- onderhoudswerkzaamheden bij de MFA, het herinrichten van de Kiss & Ride, de parkeerplaatsen en de kruising van de Seevancksweg blijkt het college van burgemeester en wethouders bereid om extra geld beschikbaar te stellen voor onderhoud en herstel van het schoolplein. Daar hebben zij op 7 april over besloten. Daarnaast heeft het college gekeken naar de wens van de school, de gemeenteraad en de belanghebbenden om meer geld beschikbaar te stellen voor het opwaarderen van het schoolplein.

Omdat een aanzienlijk deel van het plein nog is ingericht als parkeerterrein heeft het college besloten ook extra geld beschikbaar te stellen voor het schoolplein. De gebruikers kunnen met dat extra geld, door zelfwerkzaamheid en geld van sponsoren samen met ouders, kinderen en omwonenden zelf een plan maken voor het groter en groener maken van het schoolplein. Het plein zou deels openbaar kunnen worden.

De VVD is opgelucht dat het college de wens van de belanghebbenden en de raad beloont door extra geld beschikbaar te stellen, waardoor het schoolplein straks een veilig en mooi schoolplein wordt voor alle kinderen. Natuurlijk moet de gemeenteraad daar waarschijnlijk in mei nog over beslissen, maar wij gaan er vanuit dat dit goed komt.

Foto: Wethouder Runderkamp (VVD) in overleg met de directie van de school in Oosthuizen. Vanwege de coronamaatregelen op gepaste afstand.