VVD tegen hondenbelasting en recente klopjacht

Vanaf 2003, dus al 17 jaar, stelt de VVD Edam-Volendam de hondenbelasting ter discussie. Toen was het Jan Tuijp (politieke bijnaam is sinds die tijd ‘Jan Woef’) die namens de VVD keer op keer ageerde tegen het onrecht van deze belasting. Als er tegenover die belasting nu investeringen stonden zoals veel moderne uitlaatgebieden, extra faciliteiten zoals gratis opruimzakjes, extra afvalbakken etc. dan was er nog iets voor te zeggen.

Maar gedurende die 17 jaar hebben geen van de colleges aan kunnen tonen dat de hondenbelasting nodig is om de kosten te dekken. Sterker nog: er staan weinig uitgaven tegenover en de hondenbelasting wordt dus als algemene baatbelasting gebruikt. Voor het afschaffen van deze belasting was tot nu toe geen meerderheid te vinden.

Klopjacht naar hondenbezitters

Natuurlijk mag van hondenbezitters verwacht worden dat zij zich aan regels houden; hondenpoep opruimen en honden niet overal los laten lopen. En natuurlijk zijn er hondenbezitters die regels aan hun laars lappen, maar of dat de recente klopjacht op hondenbezitters rechtvaardigt vragen wij ons af. En natuurlijk hoort iedereen netjes belasting te betalen, want daar doet de gemeente heel veel goede dingen voor, maar in dit geval vinden wij dat de gemeenteraad met elkaar in discussie moet gaan over de rechtvaardigheid van de hondenbelasting.

Kostendekkende belasting

De gemeente kijkt terecht naar de kostendekkendheid van bijv. afvalstoffenheffing of bouwleges. Kosten en baten van diensten worden tegen elkaar afgewogen en daar rolt een heffing uit. Dan doet de gemeente ook echt iets met het geld dat voor dat specifieke doel binnenkomt. Daar is bij hondenbelasting nauwelijks sprake van.

Oproep tot politieke discussie over hondenbelasting

Omdat wij de laatste tijd veel signalen krijgen dat momenteel een soort van klopjacht is begonnen naar hondenbezitters is voor de VVD de tijd rijp om wederom de discussie over deze hondenbelasting -welke inmiddels in een groot deel van Nederland terecht is afgeschaft- te voeren.

De VVD Edam-Volendam zal tijdens de begrotingsbehandeling begin november weer nadrukkelijk aandacht vragen voor het afschaffen van deze onrechtvaardige belasting en kijkt ernaar uit dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Er moet uiteraard wel dekking gevonden worden om het bedrag van €126.000 dat de hondenbelasting per jaar opbrengt goed te kunnen maken. Daarom mag afschaffen wat ons betreft ook stap voor stap…..als het maar gebeurt.