Klimaatverandering

Wat je er verder ook van vindt, er ligt een Klimaatakkoord. En gemeenten hebben als uitvloeisel daarvan een opdracht. En er gebeurt heel erg veel op dat vlak. Soms lijkt alles wel een relatie te hebben met duurzaamheid en CO2. Deze week kwam ik het thema in ieder geval steeds weer tegen. Soms met hele goede, logische dingen. Maar soms ook met waanzinnige ideeën.

En ik hou dan steeds voor ogen dat het schoon houden van je eigen lucht, grond en water eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dat is in ieder geval mijn doel, dat we niet langzaam onze omgeving en daarmee onszelf vergiftigen. Even los van of het klimaat nou wel of niet verandert.

Neem de biomassacentrale die Purmerend wil gaan bouwen. Landelijk staan biomassacentrales ter discussie. Maar Purmerend wil haar inwoners uiteraard van warmte blijven voorzien. Deze week was onze gemeenteraad daarom uitgenodigd om bij de bestaande biomassacentrale in Purmerend te komen kijken. Ondertussen hebben we ook met 25 gemeenten uit onze MRA-regio en 2 provincies ons standpunt gestuurd aan de SER en enkele ministers. Om te voorkomen dat we duurzaam doen, maar feitelijk zorgen voor een minder schone lucht.

Een andere voorbeeld is de laatste Jeugdraad, vorige week. Leerlingen van het Don Bosco College kwamen praten over duurzaamheid en waarin te investeren. Ik vind dat elke keer weer leuk. Leuk om te zien hoe sommige scholieren/‘fracties’ de samenwerking zoeken en compromissen sluiten. En hoe andere scholieren/‘fracties’ bij hun standpunt blijven en willen ‘winnen’. Met als resultaat dat ze niks bereiken. Echt heerlijk om te zien hoe bij kinderen die patronen zo snel, zo helder naar voren komen.

En dan is er nog de TransitieVisieWarmte. De ene kant van de medaille is de RES, de regionale energiestrategie, die aangeeft waar onze duurzame energie vandaan moet komen. Het ziet er naar uit dat we voorlopig met zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen, in combinatie met bestaande windmolens, een heel eind komen. Aan de andere kant is er de TransitieVisieWarmte, waarin komt te staan hoe en waar we aan de slag gaan om van het aardgas af te gaan en toch warm te blijven. Afgelopen donderdag was er een inloopbijeenkomst. 

Ook de raadsleden werd daar geïnformeerd. En met alle input worden de puntjes op de i gezet. Er zitten heel verschillende oplossingen in. Sommige wijken zullen naar “all electric” gaan, anderen op een warmtenet worden aangesloten, al dan niet verwarmd via geothermie of riothermie. En isoleren wordt overal de eerste stap. We gaan er nog veel van horen, want we zijn niet morgen al van het gas af.

Wim Runderkamp
Wethouder