VVD gaat voor levendig centrum: motie unaniem aangenomen

Sinds de verbouwing van het Europaplein vragen veel inwoners zich af wanneer de terrassen opgesteld worden en de evenementen plaatsvinden op het plein. Immers, dat is een grote meerwaarde voor het gebied. Gelukkig worden de terrassen deze zomer al neergezet, waardoor iedereen kan genieten van een lekker drankje of hapje in het centrum van het dorp.

Maar ook kwalitatief mooie en gezellige evenementen in het dorpshart zijn gewenst, ook buiten het Europaplein. De VVD heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, met een unaniem aangenomen motie, een levendig centrum weer een stap dichterbij gebracht.

Trots op onze ondernemers

Het afgelopen jaar zijn er lokale ondernemers bezig geweest met het in kaart brengen en indienen van allerlei mooie en gezellige activiteiten voor het centrum. Dit gaat dan niet alleen over het Europaplein, maar ook over het gebied bij het Marinapark en elders in het dorp. Een aantal van deze activiteiten heeft ook al in de NIVO gestaan.

Onze fractieleden Dorèthy van Raaij en Frank Zwarthoed hebben veel goede gesprekken gevoerd met deze ondernemers. We zijn trots dat er ondernemers zijn in onze gemeente die de handschoen oppakken om van ons dorpshart een kloppend hart te maken, met veel passende levendigheid. Daar mogen we best even bij stilstaan.

Ondanks dat de gemeente in gesprek is met deze ondernemers, is er nog geen beslissing en blijven ze in het ongewis. De gemeente moet elk verzoek natuurlijk goed bekijken en ook een belangenafweging maken. Dat kost tijd, maar dergelijke initiatiefnemers hebben wel recht op een snel antwoord en een positieve grondhouding. Immers, het opstarten van de activiteiten kost ook voorbereiding en tijd en we willen allemaal dit jaar die gewenste gezelligheid in ons mooie dorp.

Positief meedenken

Om alle projecten die de levendigheid in het centrum kunnen bevorderen een duwtje te geven heeft de VVD een motie gemaakt die unaniem aangenomen is in de raad. Daarin verzoekt de gemeenteraad het college om op een positieve manier met initiatiefnemers mee te denken over wat wél kan, op zoek te gaan naar oplossingen en tijdig duidelijkheid te geven.

Deze motie sluit aan bij een eerder aangenomen voorstel van de VVD om kwalitatieve horeca toe te staan op het Europaplein. Dorèthy en Frank: “Mooie evenementen geven een kwaliteitsimpuls aan de hele gemeente. De samenleving én de politiek vinden dit belangrijk. We moeten daarom geen beren op de weg zien, maar juist kansen zien. Verzoeken niet negatief benaderen maar juist positief. Daar hebben we nu een steentje aan bijgedragen.”