Waardering

Er zat weer veel variatie in deze week. Van overleg met de Fietsersbond tot de jaarrekening. Van regionale zaken tot circulair inkopen. Van horecabeleid en de samenloop met terrassen en evenementen tot een betere dienstverlening. Allemaal belangrijke zaken, maar waardering wordt mijn thema van de week. Vooral omdat we op het terrein van onder meer dienstverlening stappen maken waar we al jaren naar uitzien. En we daar eigenlijk nauwelijks wat over horen.

Maar eerst even over het overleg met de Fietsersbond. Zij vroegen, zoals vele anderen, hoe het staat met de invoering van het eenrichtingsverkeer in Edam en met de aanpassing van de voorrangssituatie op rotondes. Ik verwacht dat het eenrichtingsverkeer voor de zomer kan zijn ingevoerd. De participatie is al geweest rondom het Verkeersplan en de Visie op de inrichting van de openbare ruimte.

Maar dat is al weer even geleden, daarom gaan we het plan voor eenrichtingsverkeer, voor definitieve besluiten worden genomen, eerst nog even publiceren. De rotondes volgen waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar. Daarmee worden dit jaar dan 2 belangrijke acties uit het Verkeersplan uitgevoerd en ook zaken waar door heel veel mensen om gevraagd is.

Maar even terug naar de dienstverlening. Al jaren wil de gemeente die verbeteren. We zien op www.waarstaatjegemeente.nl dat we het op heel veel vlakken ook beter doen dan gemiddeld in Nederland. En we hebben veel zaken, zoals afhandelingstermijnen, al verbeterd.

Maar het leidt (vanzelfsprekend eigenlijk) niet altijd tot meer waardering. Want snel en goed zijn verschillende dingen. We monitoren nu niet alleen de objectieve prestaties, maar ook de subjectieve beleving bij onze inwoners. En de tijd zal leren wat tot de grootste verbetering leidt. Zo hebben we gezien dat meer dan 95% van de meldingen heel snel wordt verholpen.

Maar als melders dat niet weten (en dat is aan de orde van de dag), dan blijft waardering uit. We gaan dat op korte termijn een meldingenapp testen. Als we die dit jaar gaan uitrollen, dan kunnen we heel eenvoudig iedereen laten weten wanneer en hoe hun melding verholpen is. In de tussentijd worden slagen gemaakt om brieven veel begrijpelijker te maken.

Terugbellen gaat inmiddels ook beter. En paspoorten worden ondertussen al bezorgd voor wie dat wil. Ook buiten de gemeentegrenzen. En dan nog ‘werken op afspraak’. Dit heeft er toe geleid dat de lánge wachttijden (een halfuur was geen uitzondering) vollédig zijn verdwenen en iedereen op tijd wordt geholpen.

Nou ben ik uiteraard erg benieuwd of we dat gaan terug zien in de waarderingscijfers. Maar als ik eerlijk ben, dan verwacht ik dat nauwelijks. We klagen graag als dingen niet goed of niet goed genoeg zijn. Dan ineens komen allerlei mensen in beweging, uit frustratie, gewoonte of om dingen te verbeteren.

Als het dan beter gaat, dan zijn we daar meestal heel erg snel aan gewend. En we verwachten dan ook heel snel meer. Zo hoor ik niemand meer over de wachttijden die zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Terwijl daar heel veel over geklaagd werd en mensen werken op afspraak soms ook niet zagen zitten. Het is een groot succes, maar we zien het niet terug in de waarderingscijfers.

Dat lijkt op het eerste gezicht eigenlijk beste gek. Toch begrijp ik het wel. Ik herken het namelijk ook heel erg bij mezelf. Ik richt mijn energie ook niet op wat verbeterd is, maar op wat ik nog meer of nog verder wil verbeteren. En dat zal altijd wel zo blijven. Bij inwoners, maar zeker ook in de politiek.


Wim Runderkamp
Wethouder