Kinderspeelplekken voor alle leeftijden in gemeente Edam-Volendam

Er zijn veel kleine speelplekken in onze gemeente. Maar uit een enquête, gehouden door de gemeente onder bewoners, blijkt dat deze plekken worden ervaren als ‘veel van hetzelfde’ en ‘weinig uitdagend voor oudere kinderen (8+)’. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen september was de gemeenteraad zeer positief over het plan van het college om meer variatie in de huidige speelplekken aan te brengen.

Er komt meer avontuur, bijvoorbeeld in de vorm van boomstammen en water, waardoor de kinderen echt kunnen klimmen en ontdekken. Dit betekent dat er een aantal huidige speelplekken worden opgeheven en daarvoor in de plaats grotere speelplekken op centrale plekken voor een brede doelgroep worden ingericht.

Mooi uitgewerkt plan van de gemeente ambtenaren

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 januari is de uitwerking van het speelruimtebeleid voorgesteld aan de raad. Het is een prachtig plan waarin de ambtenaren veel werk hebben verzet om alle belangen van de bewoners zo goed mogelijk te verwerken. Alle speelplekken in het plan kregen een kleur om aan te geven wat er mee gaat gebeuren; blauw is behouden, rood is verwijderen en groen is een nieuwe centrale plek. Door de hele gemeente heen worden deze centrale, avontuurlijke speelplekken geplaatst waardoor kinderen niet te lang hoeven te lopen. Over alle plannen wordt met de buurten (inclusief de kinderen) nog gepraat in een participatieronde. Wel maakte de VVD zich zorgen over het geleidelijk verdwijnen van vijf van de acht kleine speelplekken in de wijk rond de Claes Teenxstraat en Paulus Pietersstraat. Ook al stelt het college een grote speelplaats voor bij de Botter, vindt de VVD dit toch een te grote achteruitgang voor de allerkleinsten. Ook een slecht bereikbare speelplaats in Warder baarde ons zorgen. Daarom hebben we over deze onderwerpen schriftelijke vragen gesteld.

Veel reacties van bewoners over de zorgen van de VVD

Na berichtgeving in de media over onze vragen, zijn er veel reacties bij de fractie van de VVD binnen gekomen. De fractieleden Frank Zwarthoed en Jan-Jaap Surie van de VVD hebben naar aanleiding van deze reacties een aantal plekken verder onderzocht. De zorgen over de speelplekken voor de allerkleinsten rond de Claes Teenxstraat en de Paulus Pietersstraat bleken terecht, al was de buurt ook zeer tevreden over een nieuwe speelplek bij de Botter. Daarnaast ontvingen we vanuit Oosthuizen reacties uit de wijk de Watering met zorgen over een afname van speelplekken en de enige nieuwe speelplek op De Komeet. Vanuit Beets waren er positieve reacties op het plan, omdat er goed geluisterd was naar de ideeën van de Dorpsraad.

Motie VVD voor behoud van 1 ‘rode’ speelplek in Claes Teenxstraat unaniem aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de wethouder duidelijk gemaakt dat er een vervanging komt voor de huidige slecht bereikbare speelplek in Warder. In de wijk Watering wordt, net zoals in alle andere wijken, eerst met de bewoners (inclusief kinderen) overlegd wat gewenst is en welke mogelijkheden er zijn. De speelplekken die uiteindelijk weggaan, zullen pas verwijderd worden nadat een speelplek niet meer veilig is. Het college heeft, na vragen van de VVD, duidelijk gemaakt dat kleine en veilige particuliere toestellen (zoals glijbaantjes) oogluikend worden toegestaan zolang ze na gebruik weggehaald worden.

Dit is immers belangrijk voor de allerkleinsten. Om de bewoners rond de Claes Teenxstraat extra te steunen in het participatietraject, heeft de VVD een motie ingediend om 1 ‘rode’ speelplek te behouden. Deze motie is unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad. Hierdoor zullen in elke wijk van de gemeente Edam-Volendam uitdagende speelplekken komen voor alle kinderen.