3e ontsluitingsweg

De aanleg daarvan is weer een stap dichterbij gekomen! Het is alweer even geleden dat ik een stukje schreef. Het Kerstreces en een vakantie zaten er tussen. Maar inmiddels draait alles weer op volle toeren. De hoogste tijd voor een nieuwe ‘thema van de week’ dus. En het ging ergens over deze week!

Wat ik persoonlijk erg leuk vind om te horen, is dat zowat de hele regio geïnteresseerd is in onze aanpak van de Omgevingsvisie. Wij kozen voor een zeer uitgebreid participatietraject, met betrokkenheid van jong tot oud, een mobiel praathuis, een spel-aanpak over de toekomst van Edam-Volendam.

En nu worden nu regelmatig gevraagd om bij anderen te komen vertellen over onze aanpak en onze aanpak vindt daar navolging. Een mooi compliment! Zeker voor de betrokken ambtenaren die hier hard aan hebben getrokken. Ondertussen krijgen we een grotere rol in de regio. Zo schuiven we aan in de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam en gaan we naast Economie, nu ook een trekkersrol vervullen bij het thema Landschap. Daardoor krijgen we meer zicht en grip op de kansen en bedreigingen.

Maar het grootste nieuws is wat mij betreft de mondelinge deal met Scholtens. Zij hebben gezegd ons bod onverkort te accepteren, voor de aankoop van de laatst benodigde stukken grond voor de 3e ontsluitingsweg. Dat gaan we zo snel mogelijk zwart op wit vastleggen. Dat betekent dat onteigening dan niet meer nodig is en dat het risico op vertraging een stuk kleiner is geworden! Het kan ons denk ik ook een stap dichter bij woningbouw in de Lange Weeren brengen.

En dan zijn we er nog niet. Deze week was er ook een inloopbijeenkomst over de kermis in Volendam in 2020. Het verliep soms wat rommeling, maar iedereen kon zijn vragen kwijt. Die vragen gingen meer over taxi’s bijvoorbeeld, dan over de kermisopstelling zelf. Dat klinkt goed. Wat de kermis betreft, verandert er aan het gebied rondom de Conijnstraat niets.

En ook op het Europaplein, in de Zeestraat en op het AMVO-terrein blijft de kermis. Om alle attracties kwijt te kunnen, komt er een stukje Julianaweg bij, namelijk aan 1 kant van de weg, tussen de Zeestraat en de Bokkingstraat. Zodra dat kan, zullen we bekend maken hoe de opstelling ongeveer gaat worden.

En dan is er nog de markt in Volendam. Deze warenmarkt heeft een tijdje in de Populierenlaan gestaan. Dat was zowel economisch als qua openbaar vervoer geen blijvende situatie. Nadat de markt terug was gekeerd in de Zeestraat en op het Europaplein, kwamen ook de klachten over het aanzicht (op de achterkant) van de markt weer terug.

Vanaf volgende week wordt de opstelling van de markt daarom anders. In de Zeestraat komen kramen tegenover elkaar. Daardoor ontstaat er deze zomer ook ruimte voor terrassen op het Europaplein. Het AMVO-terrein blijft straks bereikbaar via de Zeestraat. En de parkeergarage onder Havenhof blijft bereikbaar via de Bokkingstraat. En wie weet zijn we er daarmee nog niet. Want rondom het Europaplein ontstaan steeds meer ideeën en initiatieven. Ook voor evenementen. Aan de animo ligt het niet!


Wim Runderkamp
Wethouder