Groot-Waterland boekt succes in Regioraad over plannen nog maar 30% bussen in 2017 naar Amsterdam CS

Over een paar jaar is de Noord-Zuidlijn klaar voor gebruik. Dit betekent dat het Openbaar Vervoer in de Regio daarop aangepast moet worden. Op informatieavonden die de Stadsregio Amsterdam in maart heeft gehouden is o.a. aangegeven dat 70% van alle bussen uit onze regio in Amsterdam-Noord zullen stoppen. Daar kunnen reizigers overstappen op de NZ-lijn. Een kleine 30% rijdt nog door naar Amsterdam-Centraal.

Dat is goed nieuws voor mensen die op de Zuidas werken maar minder voor mensen die per trein doorreizen. Die moeten overstappen. Naast deze maatregel is aangegeven dat - alles bij elkaar - 90% van de reizigers er geen nadeel c.q. er voordeel van zal hebben en slechts 10% er enig nadeel van zal ondervinden. Redelijk mooie cijfers… Maar wie rekent moet weer rekenen.

Vraagtekens bij onderbouwing

Omdat de politiek in de hele regio Groot-Waterland ((= ISW gemeenten = Purmerend, Edam-Volendam, Zeevang, Waterland, Beemster en Wormerland) vraagtekens plaatst bij de onderliggende cijfers werden kritische brieven geschreven. Zowel door Edam-Volendam, Purmerend en Waterland als gezamenlijk in Groot-Waterlands verband. Dit alles om niet overvallen te worden door verrassingen achteraf.

Regioraad kon Groot-Waterlandse motie verwachten

De gemeenteraadsleden die namens de gemeente Edam-Volendam in de Regioraad zitten (Berry Schilder – Lijst Kras en Emile Karregat – VVD) kregen de schone taak om de belangen van de Waterlandse reiziger zo goed mogelijk te behartigen. Dinsdag 28 april was de avond dat de Regioraad een besluit zou nemen. In de weken voorafgaand aan de vergadering is veelvuldig en goed overleg geweest met regioraadsleden uit andere Waterlandse gemeenten om een motie te schrijven.

Gezamenlijke motie

Tijdens de vergadering werd aangegeven dat het percentage van 30% van de bussen dat nog door zal rijden naar Centraal niet in beton is gegoten. Dorèthy van den Heuvel–van Raaij (VVD Zeevang) hield vervolgens een warm pleidooi voor de Waterlandse reiziger. Tevens werd een gezamenlijke Waterlandse motie na wat onderhandelingen aangenomen. Deze houdt in dat vervoersplannen ter bespreking voorgelegd moet worden aan (een klankbordgroep van) de regioraad, dat aanpassing van de kaders in de lijnennetvisie mogelijk is en dat er na invoering van vervoersplannen een snelle evaluatie van reizigersgedrag en –beleving door vervoerders komt.

Belangen inwoners / lokale reizigers – cijfers anders uitlegbaar

Gaande de vergadering vond Emile Karregat (VVD) dat er door insprekers, regioraadsleden en het Dagelijks bestuur teveel op individuele kwesties werd in gegaan waardoor het totale belang uit het zicht dreigde te verdwijnen. Het belang is namelijk dat ‘onze’ reizigers er zo weinig mogelijk nadeel van ondervinden c.q. zoveel mogelijk voordeel van hebben. De cijfers lagen echter zo dat over het geheel gezien werd ingeschat dat 90% van de reizigers er geen nadeel en/of voordeel bij zou hebben en 10% enig nadeel. Als alle Amsterdamse reizigers er op vooruit gaan is de totale 90% al bereikt. Dan kan het theoretisch dus zijn dat 100% van de reizigers uit Edam-Volendam en Zeevang wordt getroffen en wij er niets van kunnen zeggen omdat overall 90% voordeel wordt gehaald.

Handgeschreven motie had effect!

Snel werd er door Karregat een handgeschreven motie ingediend die de belangen van alle gemeenten diende. Die max. 10% nadeel moest gelden voor alle gemeenten/concessies. Deze motie werd intern meteen gesteund door alle 15 VVD’ers in de Regioraad. Samen met de fractievoorzitter Marianne Poot van de VVD Amsterdam had Karregat overleg met portefeuillehouder Litjens van Amsterdam (VVD). De uitkomst was de toezegging dat als gemeenten belangrijk meer dan 10% hinder van de maatregelen krijgen, de Stadsregio dan weer met betreffende gemeente om tafel gaat (om de maatregelen waar mogelijk te verzachten).

We zijn er nog niet

Al met al was het een enerverende avond met belangrijke succesjes voor Waterland, Edam-Volendam en Zeevang. Maar we zijn er nog lang niet. Het blijft nodig om stevig de vinger aan de pols te houden. Een schone taak voor wethouder Rijkenberg (Lijst Kras) en regioraadsleden Schilder (Lijst Kras), Karregat (VVD Edam-Volendam) en van den Heuvel–van Raaij (VVD Zeevang).