Aanpak Europaplein wijzigen, echte inspraak en voorstellen omwonenden wel meenemen

Vorig jaar werd duidelijk dat de veel te grootse Zeestraat-plannen door de versnipperaar konden. De focus van een gezellig centrum moest komen te liggen op het Europaplein, precies zoals de VVD al jaren bepleit. Helaas pakt het huidige college (Kras/VD80/CDA) het weer verkeerd aan. Burgemeester en wethouders beginnen weer bij de finish.

Er is een compleet inrichtingsplan gemaakt, zonder visie en zonder bewoners en ondernemers. Bij de geplande ‘inspraak’ mag daar achteraf pas weer op gereageerd worden. En oh ja, het gaat bijna een miljoen kosten. En waarvoor? Of misschien is een betere vraag ‘voor wie?’

Ook de VVD wil een bruisend centrum

Alle partijen, ook de VVD, willen een gezellig en bruisend centrum. Meer dan winkels, woningen en een leeg plein. Een ander doel is dat toerisme serieus wordt genomen. We zijn een toeristendorp, laten we dan zorgen voor plekken om te zitten, wat te drinken, een openbaar toilet en een mooie entree in plaats van een loos pleintje tussen wegen en parkeerplaatsen. Maar burgemeester en wethouders willen van twee walletjes. Ze schrijven dat het Europaplein een voetgangersgebied moet worden, maar in hun plannen barst het van de wegen en parkeerplaatsen.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

De VVD wil dat er eerst wordt geluisterd naar de wensen en belangen van de omwonenden en ondernemers,  dan samen een gedragen visie of eindbeeld wordt gemaakt. Pas daarna volgt het ‘steentjes kiezen’. Laten we het ‘Europaplein’ niet een tienjarenplan worden, net zoals de ‘dijk autovrij’ of ‘HHNK’ of ‘vml Taseterrein’. Het Europaplein moet een aanwinst worden, geen nog een financieel debacle. Wij zien dit keer daarom graag een andere aanpak.

Omwonenden komen zelf met doordacht plan

Als de betrokken ondernemers en omwonenden zelf samen met een plan kunnen komen, dan moet het raar lopen als de politiek hier geen gevolg aan geeft. Een groep omwonenden heeft de eerste stap al gezet, met een doordacht plan dat vorige week in de NIVO was te lezen. De VVD juicht dit soort initiatieven toe en we zien graag dat het college ook meedenkt en luistert naar dit signaal. Schiet niet in de verdediging, maar zie het als een handreiking om samen tot een echte oplossing te komen.

VVD komt met 3 wijzigingsvoorstellen

De VVD neemt, ook als oppositiepartij, haar verantwoordelijkheid. Er is contact met diverse ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Wij zien dat er mogelijkheden zijn om er uit te komen. De VVD gaat niet voorschrijven hoe het moet worden. Het centrum is van iedereen en de politiek is er voor de burger, niet andersom. De VVD zal 2 april daarom een aantal wijzigingsvoorstellen indienen:

  • Eerst weten wat je (samen) wilt, daarna pas ‘steentjes kiezen’ en herinrichten.
  • Het ‘voorkeursrecht’ op basis van de oude (te grootse) Zeestraatplannen direct opheffen.
  • Voorstellen van omwonenden en ondernemers meenemen in de inspraak.