Laat in Edam-Volendam-Zeevang de zorg geen zorg worden!

Laatst sprak ik mijn moeder over een serieus onderwerp: ze maakte zich zorgen over de zorg! Ze had een uitzending gezien van EenVandaag en was geschrokken over de situatie van een mevrouw met een hulpbehoevend kind. “Ja, maar hoe moet het nou als……… ; hoe gaat het als zus, wat nou als zo….”. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen in Volendam (maar ook in Waterland, want mijn schoonmoeder woont in Marken en spreekt op dezelfde manier!) dergelijke gesprekken hebben gevoerd met bijvoorbeeld ouders, ooms of tantes.

Een nieuwe situatie voor de gehele Gemeente

Iedereen in onze Gemeente heeft er mee te maken: de veranderingen in de zorg en de manier waarop de zorg wordt gereorganiseerd.

In 2015 zal de burger nog weinig van die veranderingen merken. De organisatie bij de Gemeente Edam-Volendam is goed, het proces is onder controle en de ambtenaren die belast zijn met de zorg zijn ter zake kundig. Dat is zeker positief, maar na 2016 worden de veranderingen pas echt voelbaar en daar moeten we ons nu op voorbereiden. We zullen als Gemeente Edam-Volendam (inclusief Zeevang) passende maatregelen moeten nemen, of we het leuk vinden of niet.

Emotie versus ratio?

Landelijk is er veel kritiek geuit op de manier waarop de veranderingen worden doorgevoerd. Vaak wordt die kritiek gevoed vanuit emotie, gecreëerd door de gebrekkige communicatie vanuit de overheid over de gevolgen van die veranderingen. De reden dat deze operatie in de zorg ingezet wordt heeft te maken met kosten. De kosten voor de zorg rijzen de pan uit. Ingrijpen is noodzakelijk om de zorg veilig te stellen voor de toekomst. De Gemeente kan dit beter en goedkoper dan de landelijke overheid, omdat de Gemeente meer zicht heeft op de behoeften en dichterbij de burger staat. Een logische keuze dus.

De lokale VVD luistert naar de betrokken partijen

Ook in 2015 volgt de VVD de ontwikkelingen op de voet. Er zullen in de praktijk altijd mensen tussen de wal en het schip gaan vallen. Mensen die niet weten waar ze met hun “zorg”-vraag terecht kunnen, mensen die zich bezwaard voelen om hun vraag te stellen (u kent de uitspraak wel: “ze hebben het al zo druk, dus laat maar zitten; ik kan het misschien zelf nog wel”). Als VVD hebben we recentelijk gesprekken gevoerd met belangengroepen die zeer goed geïnformeerd zijn over de gang van zaken in de (ouderen)zorg, de sport en de woningbouw. Zij hebben een duidelijke mening over hoe de huidige situatie positief kan worden aangepakt. Verhelderende gesprekken, zeer informatief, maar vooral: positief opbouwend!

Welke vervolgstappen moeten gemaakt worden?

We moeten nog intensiever nadenken over de zorg in de nabije en verdere toekomst. Zo blijven wij als mens langer fit, we worden ouder en we willen (en moeten) langer op onszelf blijven wonen. Als VVD zetten we ons in voor een aanpak waar het gesprek wordt aangegaan met alle belanghebbenden. Dus ook de zorgontvanger en niet te vergeten de mantelzorgers, een grote groep die van onschatbare waarde is voor onze Gemeente! Pas wanneer duidelijk is welke vragen gesteld worden vanuit de praktijk, kunnen we de juiste oplossingen aanreiken.

Een gezamenlijke aanpak is het antwoord!

De belangengroepen die wij hebben gesproken zijn enthousiast over een gezamenlijke aanpak en hebben goede ideeën, maar het vereist samenwerking, regie en budget. De Gemeente is de meest aangewezen instantie om de regierol op te pakken, maar zij moet niet in de valkuil stappen om alles zelf te willen bepalen en voor te schrijven. Daarvoor moeten de belangengroepen en deskundigen elkaar vinden. De Gemeente is aan zet om de regierol op te pakken en daar willen wij ons als VVD graag positief voor inzetten.

Wat doet de lokale VVD?

Als lokale VVD nodigen wij iedereen uit om ook het gesprek met ons aan te gaan zodat wij te weten komen welke niet gehoorde behoeften er zijn binnen onze Gemeente. Op die manier dragen wij gezamenlijk ons steentje bij aan het vraagstuk hoe we iedereen langer gezond, zelfstandig en vooral gelukkig in hun eigen omgeving kunnen houden. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een vraagstuk dat nu moet worden aangepakt!