Don Bosco College uitbreiden en stimuleren!

Het DBC wil uitbreiden. En dat is fantastisch! Welvaart en welzijn hangen nauw samen met onderwijs en dat kun je niet genoeg stimuleren. De VVD vindt het daarom kortzichtig dat sommige politieke partijen pleiten voor een leerlingenstop en leerlingen uit Edam-Volendam daarmee tegen hun wil dwingen naar middelbare scholen in de regio te gaan.

Wel de lusten, niet de lasten

Als het Don Bosco College uitbreidt – omdat ze het uitstekend doen – dan kost dat de gemeente helemaal niets. De Rijksoverheid betaalt namelijk en of leerlingen nou hier of ergens anders naar school gaan, die totale kosten veranderen niet. En dan kun je het onderwijs het beste dicht bij huis hebben en van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Niet naar andere scholen dwingen

Een leerlingenstop heeft ingrijpende en onwenselijke gevolgen. Volendamse en Edamse leerlingen wel toelaten en leerlingen uit de rest van Waterland niet, dat is verboden discriminatie en daarom niet mogelijk. Als het SKOV zou doen waar VD80 en lijst Kras voor pleiten, dan leidt dat er direct toe dat leerlingen uit Edam-Volendam straks geweigerd worden en naar Amsterdam, Purmerend en Hoorn naar een middelbare school moeten. Niet omdat ze daar zelf voor kiezen, maar onvrijwillig. Een onbegrijpelijke insteek.

VVD kiest voor keuzevrijheid

Naar welke school iemand gaat, moet een individuele, vrije keuze zijn. Wat de VVD betreft wordt daarom iedereen die dat wil toegelaten tot een school, ook tot het Don Bosco College. De kwaliteit van het onderwijs is bij die keuze belangrijk. En die kwaliteit – die gelijk of hoger is dan bij andere scholen in de regio – is een van de redenen waarom het DBC groeit. Dat moet je koesteren. 

MBO in de toekomst

Verder speelt in Purmerend de wens om een HBO-opleiding te gaan faciliteren. Daar kan plaats voor gemaakt worden door een MBO-richting te verhuizen van Purmerend naar Volendam. Van zo’n ontwikkeling profiteert dan iedereen. En dat vereist wel dat de lokale politiek verder vooruit kijkt, visie toont én dit regionaal benadert. De poort moet dus niet dicht, maar er moet een grotere poort komen. En daarover moeten gemeenten en scholen samenwerken en vroegtijdig communiceren. Toon eens wat ambitie!