Huishoudelijke hulp is veilig in Edam-Volendam

Gemeenten krijgen steeds meer taken. En moeten het doen met steeds minder geld. Daarom moet er bezuinigd worden. Veel gemeenten kiezen voor vergaande maatregelen die niet redelijk zijn en geen rekening houden met de langere termijn. In Edam-Volendam doen we dat gelukkig beter.

Landelijk heeft het de tweede kamer  en de kranten gehaald, dat vele gemeenten algemene maatregelen treffen, zonder naar iemands specifieke situatie te kijken. Bijvoorbeeld bij het schrappen van huishoudelijk hulp. Nou ligt de drempel om daar voor in aanmerking te komen al hoog. Als je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen, dan krijg je normaal gesproken dergelijke hulp niet. Maar er zijn ook andere voorbeelden, waar het schrappen van deze hulp een grote impact heeft.

Neem het voorbeeld van een bejaard echtpaar dat door het schrappen van huishoudelijk hulp niet meer zelfstandig kan blijven wonen. Dit is een maatregel die tientallen, zo niet honderden gemeenten nemen. Dit is niet alleen duurder, ook al komen de kosten bij iemand anders te liggen. Het heeft ook een grote negatieve impact op de betrokkenen. De VVD vindt dit kortzichtig en zeker niet de bedoeling.

De VVD heeft een tijd terug al vragen gesteld aan het college. Daaruit blijkt dat in Edam-Volendam alle zaken wel individueel beoordeeld (blijven) worden om tot de beste en slimste oplossing te kunnen komen. Dit maatwerk zien we graag en zal niet veranderd worden in onze gemeente.