Verplicht werken voor behoud uitkering in Edam-Volendam?

Nu kan het. Vorige week is mogelijk gemaakt dat het college inwoners gaat verplichten om een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. De VVD is daar groot voorstander van. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. De gemeenschap wordt er beter van door extra vrijwilligers, terwijl de uitkeringen toch betaald moeten worden én de kansen op een betaalde baan voor de uitkeringsgerechtigden nemen toe.

De tegenprestatie is het verrichten van ‘maatschappelijk nuttige werkzaamheden’. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan vrijwilligerswerk, straten schoonvegen of meelopen bij een dierenambulance.  Zo wordt ‘verdringing op de arbeidsmarkt’ voorkomen. Dat wil zeggen dat deze groep mensen niet concurreert met reguliere banen, want we willen natuurlijk niet dat hierdoor anderen hun baan verliezen.

In een aantal situaties kan van een tegenprestatie worden afgezien. Dit is het geval als een uitkeringsgerechtigde aantoonbaar als vrijwilliger werkzaam is, mantelzorg verricht of deelneemt aan activiteiten in het kader van een reïntegratieproject om weer aan het werk te komen. 

Het begin is voorzichtig, want er moet ook tijd zijn om te solliciteren. Het is daarom voorlopig de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigde 1 of 2 dagen per week (onbetaalde) werkzaamheden verricht om zijn uitkering te behouden. Dat kan in bepaalde situaties ook 4 dagen per week zijn, maar dan voor een kortere periode.

De VVD vindt dit een uitstekend uitgangspunt en verwacht veel van de nieuwe insteek waarmee het burgemeester en wethouders aan de slag gaan. De gemeente, die de uitkeringen betaalt, slaat zo twee vliegen in één klap. Vrijwilligerswerk in het belang van de gemeenschap in ruil voor de uitkering én vergroting van de kansen op werk voor uitkeringsgerechtigden. Daar hebben we op korte en op lange termijn wat aan.