Duurzaam investeren voor lagere lasten

De VVD wil investeren in duurzame en milieumaatregelen en daar op den duur veel geld mee besparen. In het belang van toekomstige generaties en uw portemonnee. Er staat de VVD een echte win/win-situatie voor ogen. Donderdag 13 november zullen we hier in de gemeenteraad steun voor vragen.

Uitgangssituatie – Veel geld, toch bezuinigen

Edam-Volendam en ook de VVD staan (nog) niet echt bekend om hun ambitieuze milieu- en duurzaamheidsbeleid. Tegelijkertijd hebben we een dikke spaarpot (‘reserve’), maar moet de gemeente tóch elk jaar bezuinigen omdat er anders meer wordt uitgegeven dan er in een bepaald jaar binnenkomt. Kortom, wel vlees op de botten, maar te weinig te eten. En gemeenten mogen hun vaste lasten (gelukkig) niet betalen met ‘spaargeld’.

Investeren voor lage lasten

De VVD staat wel bij uitstek voor gezonde financiën. En daarom willen we de vaste lasten van de gemeente omlaag brengen, zodat we financieel gezonder worden. Op termijn kunnen dan zelfs de gemeentelijke belastingen en/of de afvalstoffenheffing omlaag.

Oplossingen voor de lange termijn

De VVD staat ook voor oplossingen en de lange termijn. We denken juist ook aan toekomstige generaties. Een VVD-wethouder heeft in het verleden al flinke stappen gezet met investeren in milieu binnen de gemeentelijke organisatie. Een in 2009 gedane investering levert nu al jaarlijks geld op. Dat principe willen we nu ‘naar buiten’ uitbreiden.

Win/Win-situatie

De dubbele winst zit er in dat investeren wél mag uit de spaarpot/reserve. En als je goed en slim investeert in (milieu)maatregelen, dan leiden die op termijn tot een dáling van je vaste lasten. Daarmee wordt je financieel gezonder én boek je milieuwinst voor de toekomst. Het is soms zo simpel.

Voorbeelden

Goede voorbeelden die leiden tot lagere lasten zijn er genoeg. De VVD denkt hierbij níet aan grote gesubsidieerde windturbines. Waar we wel aan denken zijn bijvoorbeeld veel meer ondergrondse afvalcontainers (lagere kosten vuilophaaldienst, dus een lagere afvalstoffenheffing, zwerfafval verdwijnt en u zit niet meer dagen met die stinkende vuilniszak). Of denk aan LED-lampen in de openbare verlichting. In de Broeckgouw doen we dit al, want al vrij snel verdien je aan de energiebesparing! Nog weer een ander voorbeeld is asfaltering als dat in bepaalde situaties op langere termijn goedkoper is (zoals de Mgr. Veermanlaan die steeds moet worden hersteld).

En wat te denken van zonnepanelen op sporthallen of zwembad De Waterdam. De stookkosten van sporthallen en De Waterdam zijn érg hoog en ze hebben ook grote platte daken, geschikt voor zonnepanelen. Ook hier gaan financiën en energiebesparing heel erg makkelijk hand in hand. Dit zijn maar wat voorbeelden, maar er zijn er nog talloze andere.