Edam-Volendam: jassen gezocht!

Wordt dat de toekomst? De gemeente Edam-Volendam heeft namelijk veel nieuwbouwplannen, véél té veel. Dat blijkt overduidelijk uit een recent door het college vrijgegeven rapport van november vorig jaar. De gemeente loopt zeer grote risico’s, zowel financieel, economisch als sociaal. De VVD wil daarom een grote heroverweging, we leggen het uit.

Veel te veel bouwplannen

Hoe vaak heeft u het riedeltje niet kunnen lezen: Broeckgouw, Maria Goretti, Centrumplan Volendam, Waterdam, vml. Tase-terrein, Lange Weeren, Korsnass, Keetzijde, en we vergeten er vast nog een paar. Het aanbod is veel groter dan de vraag. Als we doorgaan met deze plannen, dan bouwen we 40% tot 80% te veel woningen! Met zeer grote gevolgen. Het advies liegt er niet om:

  • Bouw starterswoningen in Edam (jeugd vasthouden).
  • Bouw seniorenwoningen, met name in Volendam.
  • Broeckgouw: vertragen, vertragen, vertragen!
  • Lange Weeren: op de lange baan.
  • Onderneem nú actie om vooral ‘vestigers’ van buiten de gemeente aan te trekken.
  • Concurrentie voor de Broeckgouw komt uit andere projecten in de eigen gemeente!

Jassen gezocht!

Allemaal adviezen die lijnrecht in gaan tegen de huidige praktijk. Als we doorgaan met bouwen, dan bouwen we véél te veel. Dan is er maar 1 oplossing. Zo snel en goed mogelijk je best doen om gezinnen van buiten de gemeente te verleiden om in Volendam te komen wonen. Maar al meer dan 10 jaar vertrekken er juist meer mensen, dan hier komen wonen. Uit de cijfers van het onderzoeksbureau blijkt dat er élk jaar 150 gezinnen van buiten de gemeente zich hier moeten gaan vestigen, willen we alle geplande woningen een beetje verkocht kunnen krijgen. Los van de vraag of we dat willen, vindt u dat realistisch?

Financieel risico

Als we doorbouwen, dan blijft de gemeente met onverkochte huizen in de Broeckgouw zitten. Daar moet dan dus fors geld bíj. En als we de prijs van huizen verlagen, dan verpesten we de woningmarkt helemaal. Het alternatief is dat we projecten van anderen gaan schrappen en de Broeckgouw ‘alleen’ vertragen. Dat vertragen kost de gemeente ook geld, maar minder.

Economisch risico

Het gevolg laat zich raden. De Broeckgouw gaat dan vertraagd door. Andere projecten worden kansloos. De Lange Weeren moet sowieso op de lange baan. Terreinen als Korsnass en het vml Taseterrein liggen nog jaren braak. Het overaanbod leidt anders tot dalende huizenprijzen, onverkoopbare huizen en een hogere OZB. Dit leidt direct tot schade aan de lokale economie. Een zeer onwenselijk effect.

Sociaal risico

Door de vergrijzing gaan meer bestaande huizen te koop komen. Als we daarnaast vasthouden aan alle nieuwbouwplannen en die woningen ook een beetje willen verkopen, dan moeten de komende jaren dus vele honderden gezinnen van buiten de gemeente zich in Volendam gaan vestigen. Los van de vraag of dat kan lukken en of we dat toejuichen of niet, gaat dat gevolgen hebben voor de lokale cultuur, het verenigingsleven en de sociale samenhang. Die gevolgen – wil je jezelf blijven of wil je veranderen – moet een gemeente bewust afwegen. En dat gebeurt niet omdat de gemeente tot nu toe met oogkleppen op doorbouwt en zichzelf daarvoor op de borst slaat.

De put dempen vóór het kalf verdronken is

De nieuwbouwaanpak is zeer succesvol geweest de afgelopen jaren, maar die oplossing is nu ook uitgewerkt. Waar in andere gemeenten jarenlang nauwelijks is gebouwd en nu de economie aantrekt, is er in met name Volendam doorgebouwd en is de vraag de komende jaren juist (veel) kleiner dan het aanbod. De VVD stelt daarom de vragen: Gaan we minder bouwen? Of gaan we gezinnen van buiten de gemeente lokken? Of een mix? Dat vraagt niet om een bouwbenadering, want de gemeente ís geen projectontwikkelaar. Het vraagt wel (en snel) om een integrale lange termijnvisie en een bewuste keuze. Laten we de put dempen, vóór het kalf verdronken is.