VVD: blijf sport subsidiëren in het algemeen belang

De gemeente Edam-Volendam heeft op het gebied van sport een reputatie hoog te houden. Sinds hele lange tijd worden sportverenigingen geholpen, om bijvoorbeeld hun accommodaties goed op orde te houden. Dit gebeurt onder meer door renteloze leningen te verstrekken aan sportverenigingen. En het effect is duidelijk zichtbaar. Edam-Volendam kent veel goede sportverenigingen, met goede accommodaties en uitstekende prestaties.

Sport loont

Investeren in sport doen we niet zomaar. Sport is namelijk niet alleen gezond, er zitten veel meer goede kanten aan. Om er een paar te noemen, sport draagt bij aan samen dingen doen en elkaar ontmoeten, tegen isolement, het draagt bij aan een groepsgevoel, aan de opvoeding van kinderen, het biedt kansen voor vrijwilligerswerk en leidt tot sociale samenhang. Allemaal dingen waar een gemeenschap wel bij vaart.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 juli wordt het financieel ondersteunen van sportverenigingen gezien als subsidie. Sport wordt in nieuwe wetgeving dan gezien als een economische activiteit, omdat er ook commerciële aanbieders van sportactiviteiten zijn. En subsidie aan bedrijven, dat mag niet zomaar. Ook sport moet minimaal tegen de ‘integrale kostprijs’ worden aangeboden.

Sport dreigt veel duurder te worden

Veel sportverenigingen hebben het sowieso al moeilijk door minder (sponsor)inkomsten. Als ook de subsidies voor bijvoorbeeld de accommodaties verdwijnen of lager worden, dan zullen de lidmaatschapstarieven een stuk hoger (moeten) worden. En dat leidt weer tot een lagere sportdeelname. Dat wil de VVD koste wat kost voorkomen.

Oplossing

De VVD zal zich hard blijven maken voor sport, een grote sportdeelname en lage lidmaatschapstarieven. Wat de VVD betreft wordt sport door de gemeente uitgezonderd van de nieuwe wetgeving. Dat kan vanwege het algemeen belang bij deze sportactiviteiten. Niets doen is geen optie. Laten we onze naam als sportgemeente hoog houden!