Gezondheidscentrum in voormalige gemeentehuis Oosthuizen stap dichterbij

Naast de behoefte aan starters- en seniorenwoningen wordt er al jaren gesproken over de nieuwe functie van het voormalig gemeentehuis in Oosthuizen. Wij zien graag dat er vaart wordt gemaakt met het ontwikkelen van starters- en seniorenwoningen op de locaties van het Cultureel Centrum en de voormalige basisschool “het Kraaiennest”.

De gemeenteraad van voormalig Zeevang sprak zich al voor de fusie met Edam-Volendam positief uit over het vestigen van een gezondheidscentrum in het gemeentehuis, vanwege de toenemende vergrijzing en de grotere behoefte aan zorg. Het gemeentehuis is zeer geschikt voor de vestiging van een gezondheidscentrum omdat dit centraal in het dorp ligt en dichtbij het woonzorgcentrum De Seevanck.

Verbetering zorg, dienstverlening, leefbaarheid en vitaliteit

Op 18 oktober jl. is het plan besproken om in het gebouw huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en een wijksteunpunt (Centrum voor Jeugd en Gezin, consultatiebureau e.a.) onder te brengen. Daarnaast is er ruimte voor een restaurant, snackbar en pizzeria. Deze invulling draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp.
De VVD ziet graag dat het plein aantrekkelijk en gezellig wordt ingericht en dat er ruimte blijft voor diverse activiteiten zoals de wekelijkse markt, de activiteiten tijdens de braderie, een gezellig terrasje etc. De wens van de historische vereniging Oosthuizen om ondergebracht te worden in het gebouw, ondersteunen wij van harte.

Onderdeel van de herontwikkeling is dat het gemeenteloket blijft en het loket burgerzaken verdwijnt. De VVD ziet graag dat de gemeente dan met een haal- en brengservice voor paspoort en rijbewijs die dienstverlening blijft bieden. Omdat de Rabobank de geldautomaat heeft verwijderd, is er momenteel alleen gelegenheid om te pinnen bij de Plus supermarkt. Het pinapparaat bij de Plus is echter alleen beschikbaar tijdens openingstijden en is vaak snel leeg. Wij hebben de wethouder dringend verzocht zich in te zetten om een pinautomaat te (laten) plaatsen in of bij het voormalige gemeentehuis.

Groot draagvlak

Zowel de Ondernemersvereniging Zeevang, de dorpsraad van Oosthuizen, de andere dorpsraden van Zeevang en de gemeenteraad van Edam-Volendam staan positief tegenover de plannen van het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen. De gemeente gaat samen met de betreffende partijen definitieve afspraken maken. Wij hopen op een snelle afronding van dit proces omdat dit plan een grote verbetering betekent van de gezondheidszorg, dienstverlening, leefbaarheid, vitaliteit en de gezelligheid van het centrum van Oosthuizen.